Yhdessä parasta! Itä

Hankeaika

17.6.2020-30.4.2022

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma. Kehitämme valtakunnallisesti yhdessä 76 koulutuksen järjestäjän kesken henkilökohtaistamista yksilölliseksi ja vastavuoroiseksi yhteistyöksi opiskelijan ja työelämän kanssa. Tavoitteemme on, että asiakkaamme saavat työelämässä oppimisessa mahdollisimman yhdenmukaista palvelua.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista henkilökohtaistamista ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa

  • Lisäämällä yhteistyötä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien välillä
    Koulutuksen järjestäjillä on käytössä pysyvä vertaisoppimisen malli, jonka myötä rakentuu laadukas ja yhdenmukainen työelämässä oppimisen ja henkilökohtaistamisen prosessi. Prosessi kehittyy työelämäpalveluiden ja opetuspalveluiden yhteistyössä ja sen onnistumista mitataan asiakaspalautteilla.
  • Käynnistämällä tai vahvistamalla vertaisvalmentajatoimintaa oppilaitoksissa
    Hankkeessa luodaan pysyvä alueellinen ja paikallinen vertaisvalmentajaverkosto.
  • Kehittämällä henkilökohtaistamista ja koulutuksen laadun varmistamista
    Varmistetaan pysyvät toiminnalliset muutokset ja parannukset HOKS-prosessissa ja oppi- ja koulutussopimusprosessissa sekä niihin liittyvissä palveluprosesseissa.

Toteuttajat

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Harjun oppimiskeskus, Kouvolan seudun ammattiopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Saimaan ammattiopisto.

Budjetti

40 000 € (Samiedun osuus)