Yhdessä tillsammans -hanke

Hankeaika

1.12.2020-30.4.2022

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma.

Ammatillisen koulutuksen toteuttaminen on uudistunut mm. jatkuvan haun ja asiakaslähtöisen koulutuksen toteutuksen myötä, joten prosessien uudistaminen opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintatapojen sekä oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittämisen osalta on erittäin tarpeellista.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa, yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuuria.

  1. Kehitetään opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Luodaan uusia toimintatapoja, joilla saadaan opiskelijoita aktivoitua mukaan. Kehitetään myös etäyhteyksillä toimivaa mallia niin opiskelijakuntatoiminnassa kuin opiskelijoiden aktivointiin liittyen.
  2. Kehitetään toimintamalleja, joilla voidaan vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllistä toimintakulttuuria niin kampuksella kuin verkko-oppimisympäristöissä. Kehitetään asuntolatoiminnan yhteisöllisyyttä.
  3. Tavoitteena on turvallisuuskulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen Samiedussa.  Osa-alueen toteuttamisesta vastaa turvallisuuspäällikkö yhteistyössä oppilaitoksen johtotiimin ja toimialojen kanssa.

Toteuttajat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
Osatoteuttajat:
Samiedu
Kpedu
Optimaedu
Kpkonsa
Ysao
Sedu
Kiipula
Hyria
Hamk
Seurakuntaopisto
Winnova
Tanhuvaara
Ekami

Lue lisää Kpedun verkkosivuilta.

Budjetti

49 632 € (Samiedun osuus)