Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja -valmiuksien kehittymistä.

Hankeaika

1.8.2019–30.6.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tuloksena luodaan ja mallinnetaan Etelä-Savon alueen kuntiin yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Polku muodostuu jokaisen kunnan yksilöllisistä omista poluista, mutta voi sisältää myös yhteisiä osia. Hankkeessa toteutetaan erilaisia toimintamalleja, joista syntyy uusia palveluita/tuotteita ja hyviä käytänteitä osaksi polkua. Polkujen osat ovat testattuja ja toimiviksi todettuja ja jäävät elämään hankkeen jälkeen.

Hankkeessa tavoitellaan myös alueellisen yhteistyön lisäämistä. Hankkeen tuloksena pyritään muodostamaan vahva alueellinen yrittäjyyskasvatusverkosto, jonka on tarkoitus jatkaa toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen toisen asteen opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ja positiivinen asenne kasvavat ja yhteydet alueen yrityselämään tiivistyvät. Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy ja yhteistyö eri kouluasteiden ja kuntien välillä kasvaa samoin kuin yhteydet alueen elinkeinoelämään.

Toimenpiteet:

  1. Yrittäjyyskasvatuskokeilut yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa
  2. ”Yrittämään oppii yrittämällä” – yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille
  3. Opettajien koulutus
  4. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (hallinnoija)

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu
Kirkkopalvelut

Kokonaisbudjetti

747 992 €