Opintojen rahoitus

Opintoja varten tarvitset rahaa.
Myös aikuinen opiskelija voi saada rahallista tukea.
Rahan saanti kannattaa selvittää jo ennen opiskelupaikkaa.

Kelan maksama opintotuki on yleisin tapa.
Aikuinen voi saada Työllisyysrahastolta
aikuiskoulutustukea.
Työtön työnhakija voi saada opiskella
työttömyysetuudella.
Siitä voit kysyä TE-toimistosta. 

Opintotuki

Milloin saat: olet yli 17-vuotias päätoiminen opiskelija
Mitä huomioitava: Alle 20-vuotiaan opintotukeen
vaikuttavat vanhempien tulot.
Kuka myöntää: Kela

Opintotuessa on kolme osaa:
opintoraha, jonka määrään vaikuttaa ikäsi ja se, miten asut
opintolaina, jota voit hakea pankista, jos tarvitset
oppimateriaalilisä, jolla maksat tarvikkeesi

Lue lisää täältä


Oppimateriaalilisä

Milloin saat: Asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias
tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias
Mitä huomioitava: Oppimateriaalilisää voit saada vain,
jos vanhempiesi tulot ovat enintään 41 100 € vuodessa.
Kuka myöntää: Kela

Lue lisää täältä


Koulumatkatuki

Milloin saat: opiskelet päätoimisesti ammatillista perustutkintoa
tai VALMA-opintoja
Mitä huomioitava: Matkasi kotoa kouluun on vähintään 10 kilometriä
ja maksat siitä yli 54 euroa kuukaudessa.
Kuka myöntää: Kela

Lue lisää täältä


Aikuiskoulutustuki

Milloin saat: olet palkattomalla opintovapaalla työstäsi
ja opiskelet päätoimisesti
Mitä huomioitava: aikuiskoulutustuen aikana voit
ansaita tuloja enintään 250 € kuukaudessa.
Kuka myöntää: Työllisyysrahasto

Lue lisää täältä


Omaehtoinen työttömyysetuudella opiskelu

Milloin saat: olet yli 25-vuotias työtön työnhakija
Mitä huomioitava: TE-toimisto päättää,
saatko opiskella työttömyysetuudella.
Kuka myöntää: TE-toimisto

Lue lisää täältä


Opiskelu vuorotteluvapaalla

Milloin saat: olet vuorotteluvapaalla
Kuka myöntää: Kela tai ammattiliittosi työttömyyskassa

Lue lisää täältä