Liikettä Samieduun 2 -hanke

Hankeaika

1.8.2021-30.6.2022

Hankkeessa edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön aktiivisempaa ja yhteisöllisempää arkea. Toiminnassa kehitetään toimintoja, joilla liikkumista aktivoivia oppimisympäristöjä saadaan käyttöön ja osaksi arkea, jotta aktiivinen arki muotoutuu osaksi oppilaitoksen toimintaa ja jää uudeksi tavaksi toimia. Liikkuva opiskelu hankkeessa kehitetään aktivoivia oppimisympäristöjä ja yhteisöllisyyttä taukojumppasovelluksen ja frisbeegolfradan avulla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • Edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, saavutettavuutta ja esteettömyyttä.
  • Edistetään erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivoimista.
  • Edistetään opiskelukykyä hyödyntämällä liikkumista opiskeluyhteisöön kiinnittymisen, yhteisöllisyyden, jaksamisen ja palautumisen sekä opiskeluinnon tukemisessa.
  • Otetaan käyttöön oppilaitokseen kehitettyjä ympäristöjä fyysiseen aktiivisuuteen ja asentojen vaihteluun, jotka lisäävät opiskelupäivän aikaisen liikkumisen mahdollisuuksia teknologiaa hyödyntäen.
  • Hankkeessa otetaan käyttöön sovellus opiskelu- ja työpäivän tauotukseen.
  • Laajennetaan liikkumisen aktivointia oppilaitoksen ulkotiloissa hankkimalla siirreltäviä frisbeegolfkoreja ja -kiekkoja.

Toteuttajat

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

9600 €