Opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen Samiedussa

Hankkeen avulla lisätään opiskelijahuollon vahvuutta hyvinvointivalmentajan työpanoksella. Hyvinvointivalmentaja toimii kaikilla kampuksilla ja on myös tukena asuntolatoiminnassa. Hyvinvointivalmentaja tukee oppilaitoksessa hyvinvointia koskevia asioita yksilöllisissä tukikeskusteluissa ja erilaisissa ryhmäohjauksissa.

Hankeaika

1.1.2023–31.7.2024

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Yksilölliset tukikeskustelut

Hyvinvointivalmentaja toimii tukihenkilönä opiskelijoille ja hän toimii tiiviisti oppilaitosarjessa lähellä opiskelijoita ollen saavutettavissa matalalla kynnyksellä. Yhteistyötä opiskelijoiden huoltajien kanssa tehdään opiskelijakohtaisesti opintojen alusta alkaen laadittaessa opiskelijakohtaiset ensikertaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS). Lisäksi kodin ja  oppilaitoksen välistä yhteistyötä edistetään järjestämällä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan mm. kotiväenilloissa, asuntolan opiskelijoiden vanhemmille toteutetuilla tutustumiskäynneillä, viikkotiedotteilla ja vuosittain toteutettavilla kyselyillä jne.

2. Sähköisen Opintokamu-menetelmän pilotointi

Hyvinvointivalmentaja pilotoi tutkimusnäyttöön perustuvaa sähköistä Opintokamu-menetelmää opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämissä Ammattiopisto Samiedussa. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Pilotointi toteutetaan samanaikaisesti Savonlinnan kaupungin Taidelukiossa, joten käyttöönotossa oppilaitosten hanketoimijat saavat vertaistukea uuden toiminnan käynnistämisessä.

3. Alueellinen yhteistyö ja pienryhmätoiminta; Hyvinvoinnin vuosikello 2. asteelle käyttöön.

Savonlinnan alueella on juuri valmistunut hyvinvoinnin vuosikello 2. asteelle. Alueen 2. asteen oppilaitoksissa yhtenäisellä toimintatavalla tavoitellaan vaikuttavuutta alueen nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vahvistetaan ja varmistetaan paikallisten yhteistyöverkostojen toimivuutta.

4. Verkostoyhteistyön käytänteiden ja yhteistyön kehittäminen toimivammaksi; Hyvinvointivalmentaja toimii aktiivisesti niin koulutuksen järjestämän sisäisessä kuin ulkoisessakin verkostotyössä. 

Hyvinvointivalmentaja edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä tukee toiminnallaan Itä-Savon koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestäjän laatiman opiskeluhuoltosuunnitelman toimeenpanoa.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 50 400 euroa.

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme