Menestys vaatii uudistumista, uudistuminen osaamista

Kumppanuus ei synny pelkästä sopimuksesta. Se rakentuu intohimoisesta suhtautumisesta omaan tekemiseen ja yhteisistä arvoista. Olemme osa laajaa ja asialleen omistautunutta kumppanuusverkostoa, missä työskentelemme, jotta voimme vahvistaa alueemme elinvoimaa ja turvata osaavan työvoiman saatavuuden.

Yrityksellesi kumppanuus kanssamme mahdollistaa liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä uusien osaajien rekrytoinnin. Se voi pitää sisällään elementtejä ammatillisesta koulutuksesta, henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksesta tai kehittämispalveluiden ja hanketoiminnan eri osa-alueilta yli toimialarajojen. Yhteiset projektit voivat olla melkein mitä vaan.

Ammatillista koulutusta voidaan kehittää vastaamaan työelämän tarpeita entistä paremmin.

Strateginen kumppanuus on aina kahden kauppa. Strategisten kumppaneidemme kanssa työskentelemme tiiviisti, edistäen kummankin osapuolen pitkän aikavälin tavoitteita. Yhdessä sovimme kehittämiskohteista ja -hankkeista ja teemme suunnitelmallisesti konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannamme molempien toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta.

Uskomme aitoon, avoimeen ja pitkäjänteiseen partneruuteen ja odotamme sitä myös kumppaneiltamme. Yhteisellä työllä on yhteiset tavoitteet.