Tervetuloa opiskelemaan!

Olemme koonneet tälle sivulle opiskeluusi liittyviä ohjeita. Mikäli et löydä sivuiltamme vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, älä epäröi ottaa yhteyttä. Opiskelusi ajan apunasi ovat HOKS-ohjaajasi, opinto-ohjaajat, opintosihteerit sekä koko Samiedun henkilökunta.

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnot koostuvat tutkinnon osista. Tavoitteenasi voi olla suorittaa koko tutkinto tai yksittäinen tutkinnon osa. Tutkinnon ja tutkinnon osan laajuutta mitataan osaamispisteellä, josta käytetään lyhennettä osp.

Kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osp. Ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan alan perustehtäviä ja syvennetään osaamista suorittamalla tietyn osaamisalan opintoja ja/tai valinnaisia tutkinnon osia. Lopulliseen opiskeluaikaasi vaikuttavat aikaisemmat opintosi ja sinulla jo oleva työkokemus.

Ammatillinen tutkinto sisältää 145 osp ammatillisia opintoja. Jokaisessa tutkinnossa on pakollisia sekä valinnaisia tutkinnon osia. Pakollisten opintojen määrä vaihtelee tutkintokohtaisesti. Ammatillisten opintojen valinnaisissa tutkinnon osissa voit halutessasi opiskella tutkinnon osan toisesta ammatillisesta tutkinnosta, yhteisiä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai korkeakouluopintoja.

Yhteiset tutkinnon osat, YTO, antavat yleissivistävän pohjan jatko-opintoihin sekä ammatillisten opintojen tueksi. Vieraat kielet, matematiikka, yrittäjyys ja muut ammattitaitoa täydentävät opinnot tuovat opiskeluun vaihtelua ja syventävät ammatillisia opintoja. Jokaisessa ammatillisessa perustutkinnossa YTO-opintojen laajuus on 35 osp. Näistä on pakollisia 26 osp ja valinnaisia 9 osp.

Opiskelijan työviikko on 25-40 tuntia. Se sisältää lähiopetusta ja -ohjausta, verkko-opintoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta ja itsenäistä opiskelua. Voit valita omia urasuunnitelmiasi tai harrastuksiasi tukevia opintoja myös toisten ammatillisten tutkintojen tutkinnon osista, lukioista tai muista vastaavia opintoja tarjoavista oppilaitoksista, esim. avoimesta ammattikorkeakoulusta. Voit valita joko yksittäisiä kursseja tai kokonaisia tutkinnon osia.

Oman tutkintosi sisältöön ja tavoitteisiin voit perehtyä tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnot koostuvat tutkinnon osista. Tavoitteenasi voi olla suorittaa koko tutkinto tai yksittäinen tutkinnon osa. Tutkinnon ja tutkinnon osan laajuutta mitataan osaamispisteellä, josta käytetään lyhennettä osp.

Ammattitutkinto (120 tai 150 osp) on tarkoitettu pääasiassa heille, jotka ovat jo suorittaneet perustutkinnon tai muun tutkinnon tai ovat kartuttaneet osaamista työelämässä. Ammattitutkinto antaa perustutkintoa syvällisempää tai kohdistetumpaa osaamista alalta.

Erikoisammattitutkinto (160 tai 180 osp) on tarkoitettu pääasiassa heille, joilla on jo alan koulutus, ammattitaitoa ja vankka työkokemus alalta. Erikoisammattitutkinto antaa perus- ja ammattitutkintoa syvällisempää tai monialaisempaa osaamista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskellaan ammatillisia pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia kunkin tutkinnon perusteiden mukaisesti. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ei opiskella yhteisiä tutkinnon osia.

Oman tutkintosi sisältöön ja tavoitteisiin voit perehtyä tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii omiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa.

Samiedussa opiskelijat voivat opiskella OPVA-opintoja neljässä eri opintokokonaisuudessa:

 • opiskelu- ja työelämätaidot
 • digi- ja matemaattiset taidot
 • työelämän ammatillinen suomi
 • englannin kielen taidot

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti ja ne kirjataan HOKSiin.

Kukaan meistä ei ole samanlainen

Meillä jokainen opiskelija kulkee kohti omia tavoitteitaan pitkin yksilöllistä reittiään, joka koostuu omista valinnoistasi. Voit liittää tutkintoosi mm. tutkinnon osia toisista ammatillisista tutkinnoista, jatkoväyläopintoja ammattikorkeakoulusta tai lukio-opintoja. Voit opiskella paikan päällä, verkossa, työelämässä, pajoissa tai simulaattoreissa. Voit painottaa opinnoissasi esimerkiksi kansainvälisyyttä, kilpaurheilua tai yrittäjyyttä.

Kun tulet opiskelemaan, heti opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, eli tuttavallisemmin HOKS. Siinä huomioidaan aiempi osaamisesi, jonka olet hankkinut opiskelemalla, työssä tai harrastuksissa. HOKSiin kirjataan sinun henkilökohtainen suunnitelmasi opintojen suorittamisesta, urasta ja jatko-opinnoista sekä mahdollinen erityisen tuen tarve.  Tämän jälkeen lähdet etenemään opinnoissasi suunnitelman mukaisesti. Opintojesi ajan sinulla on oma HOKS-ohjaaja ja HOKSia päivitetään säännöllisesti.

Voit opiskella monella eri tapaa, voit mm.

Meillä sinun ei tarvitse opiskella asioita, jotka jo osaat, vaan voit keskittyä hankkimaan itsellesi uutta osaamista. Sinulla on oikeus saada tunnistetuksi ja tunnustetuksi tutkinnon perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja vaatimuksia vastaavat aikaisemmin kotimaassa tai ulkomailla suorittamasi opinnot tai muulla tavoin hankkimasi osaaminen. Voit tällä korvata tutkinnon pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja. Osaamisen tunnistamista on haettava jo ennen opintojakson alkua.

Termit tutuiksi

 • osaamisen tunnistaminen tarkoittaa kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen selvittämistä ja tunnistamista. Se tehdään toimittamiesi tutkintotodistusten, työtodistusten tai muiden todistusten ja selvitysten, kuten osaamiskartoitusten tai haastatteluiden perusteella.
 • osaamisen tunnustaminen edellyttää, että osaamisesi vastaa suoritettavan tutkinnon perusteissa määriteltyjen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita.

Tarvittaessa sinut ohjataan osoittamaan osaamisesi näytössä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on tärkeä osa ammatillista koulutusta. Voit hankkia osaamista työelämässä joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai vaikka molemmilla tavoilla. Se suunnitellaan aina osana henkilökohtaistamista sinun tavoitteesi, tarpeesi ja valmiutesi huomioon ottaen.

Koulutussopimuksessa

 • Samiedu ja työnantaja solmivat sopimuksen
 • Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa tai muuta vastiketta
 • Koulutussopimus voidaan sopia tutkinnon osasta tai pienemmästä kokonaisuudesta kerrallaan

Oppisopimuksessa

 • Opiskelija, työnantaja ja Samiedu solmivat sopimuksen
 • Opiskelija tekee työtä työ- tai virkasuhteen ehdoilla ja saa työstä palkkaa
 • Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle, jolloin puhutaan yrittäjän oppisopimuksesta
 • Oppisopimuksella voit suorittaa koko tutkinnon, tutkinnon osia tai pienempiä kokonaisuuksia

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen osalta myös työnantajasi osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi laatimiseen, hyväksymiseen ja päivittämiseen. Työpaikalla sinua ohjaavat työpaikan nimeämät, vastuulliset, Samiedun perehdyttämät työpaikkaohjaajat. Koulutuksen aikana saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä myös opettajaltasi tai muulta Samiedun edustajalta.

Koulutussopimusjaksolla:

 • Jos työnantaja tarjoaa opiskelijalle ilmaisen aterian, ruokailukorvausta ei makseta
 • Opiskelija voi ruokailla Samiedun ruokaloissa kuten muinakin koulupäivinä
 • Jos opiskelija ruokailee Samiedun sopimusruokaloissa, hän saa Samiedulta työpaikkapäiviä vastaavan määrän ruokalippuja. Ruokaillessa ruokalippu jätetään ruokailupaikkaan ja lippuun tulee merkitä päiväys ja allekirjoitus. Poikkeuksena ovat liiketoiminnan opiskelijat, jotka nimellään kuittaavat ruokailunsa ruokalaan toimitettuun nimilistaan.
 • Ateria, joka ruokaillaan muualla kuin oppilaitoksessa, on oltava ruokailupaikan edullisin vaihtoehto, esim. kevytlounas.
 • Opettaja voi sopia ruokailun samalla hinnalla myös muussa ruokailupaikassa, elleivät em. tavat ole mahdollisia
 • Mikäli ruokailua ei voida kohtuudella ollenkaan järjestää, opiskelijalle maksetaan eväsrahaa 3 euroa/työpäivä kuukausittain tai harjoittelujakson päätyttyä.

Oppisopimusjaksoilla oleva opiskelija maksaa ruokailunsa itse.

Koulutussopimusjaksolta voit saada Kelan koulumatkatukea, mikäli se kestää vähintään 18 kalenteripäivää kuukaudessa. Oppisopimuskoulutuksen aikana haet opintososiaalisena etuutena koululta matkakorvausta niiltä päiviltä, kun tulet kotoa koululle HOKS:n mukaiseen koulupäivään. Oikeuden opintososiaalisiin etuuksiin näet oppisopimuksesi liitteenä olevasta päätöksestä.

Opiskelijapalveluidemme ammattilaiset tarjoavat sinulle ohjausta ja neuvontaa kohtaamissasi kysymyksissä ja elämäntilanteissa. Meille on tärkeää, että pystyt sitoutumaan opintoihisi, suorittamaan tutkinnon ja valmistumaan ammattiin.


Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajamme tukevat henkilökohtaista ja ammatillista kasvuasi oman alasi ammattilaiseksi, opintotavoitteidesi saavuttamista, opintojesi suorittamista määräajassa sekä sijoittumistasi työelämään tai jatko-opintoihin. He auttavat sinua opintosuunnitelman teossa yhdessä HOKS-ohjaajasi kanssa. Voit kääntyä heidän puoleensa myös opintoihin liittyvissä ongelmissa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä.


Opintosihteerit

Opintosihteerimme löydät opintotoimistosta, joka sijaitsee Pohjolankadun kampuksien pääaulassa. Opintosihteereiltä saat apua, kun tarvitset vaikkapa opiskelutodistuksen tai hakulomakkeita opintotukea ja koulumatkatukea varten tai kun muuten vaan tarvitset neuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opintotoimisto on avoinna:
ma–to klo 8–15.30
pe klo 8–14

Opintotoimiston tavoitat puh. 015 550 6000 tai sähköpostilla opintotoimisto@samiedu.fi.
Osoite: Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna

Opintosihteeri
Mari Korhonen
Puh. 044 550 6312
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Opintosihteeri
Heli Inkinen
Puh. 044 550 6503
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Opintosihteeri
Pinja Hiltunen
Puh. 044 550 6502
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Oppisopimusasiat:

Opettaja
Heidi Venäläinen
puh. 044 550 6548

Opintotoimisto
Puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.fi

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi


Katso opiskelijahuollon yhteystiedot täältä.

 

Voit saada erityistä tukea, jos  tarvitset oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea. Erityisen tuen tarpeesta keskustellaan aina ensin sinun ja tarvittaessa huoltasi kanssa. Tämän jälkeen sinulle suunnitellaan yksilöllisesti tarvittavat tukitoimet ja ne kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunitelmaasi eli HOKSiin.

HOKS-ohjaajasi huolehtii tarvitsemiesi tukitoimenpiteiden järjestämisestä yhteistyössä opettajien, opiskelijapalveluiden ja erityisopettajien kanssa.

Tullessasi opiskelemaan saat käyttäjätunnukset, joiden avulla pääset kirjautumaan opiskelujärjestelmiimme ja tietokoneille. Tärkeimmät järjestelmät ovat Wilma, Moodle Pinja sekä Microsoft 365 (M365). Microsoftin kirjautumista käytetään myös ThingLink-oppimisalustalle ja KoulutusOnlinen video-oppimateriaaliin.

Wilma

Pääset kirjautumaan Wilmaan osoitteessa https://samiedu.inschool.fi/. Wilmasta löydät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi eli HOKSin, opintosuoritusmerkintäsi ja lukujärjestyksesi. Wilmassa pääset myös valitsemaan vapaavalintaisia opintoja ja merkitsemään poissaolosi. Wilma toimii myös tärkeimpänä tiedottamisen kanavana Samiedun ja opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa välillä. Seuraathan siis Wilmaa ahkerasti. Mikäli olet alaikäinen, myös huoltajasi saa oman Wilma-tunnuksensa.

Moodle Pinja

Moodle Pinja on Samiedun verkko-oppimisympäristö. Pääset kirjautumaan Moodle Pinjaan osoitteessa https://moodle.samiedu.fi/. Pinjasta löydät ohjeita verkko-opiskeluun, verkko-opintojen aineistot ja oppimistehtävät.

Mikäli sinulla on ongelmia Moodle Pinjaan kirjautumisessa, laita sähköpostia osoitteeseen tietohallinto@samiedu.fi.

Microsoft 365

M365 on pilvipalvelu, jossa säilytät ja josta jaat kätevästi opiskeluusi liittyviä aineistoja. Sen myötä sinulla on opiskelun ajaksi mahdollisuus ladata maksutta kotikoneille ja muille omille laitteillesi Microsoft Officen työkalut, mm. Word, Excel ja Powerpoint. Saat myös maksuttoman sähköpostiosoitteen, jota sinun tulee käyttää kaikissa opiskeluun liittyvissä viesteissä. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu365.fi. Sähköpostiisi pääset osoitteessa outlook.com/samiedu365.fi.

Opiskelijatietokoneita on käytössä eri puolilla Samiedua. Samiedun tiloissa on käytössäsi langaton verkkoyhteys myös omille laitteille (Samiedu-vierailijaverkko). Koneelle kirjaudut samoilla tunnuksilla kuin muihinkin järjestelmiin.

Lisätietoja
Hannu Ukkonen
Puh. 044 550 6286
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Opiskelijan kirjautuminen Wilmaan, Samiedun verkkoon, Moodle Pinjaan ja Atomi-palveluun

Tunnukset luodaan Samiedussa pääsääntöisesti alla kuvatulla tavalla, joitain poikkeuksia on, esim. kaksi samannimistä opiskelijaa. Mikäli sinulla on ongelmia tunnuksien kanssa, ole yhteydessä tietohallintoon: tietohallinto@samiedu.fi

Opiskelijoiden kirjautuminen Wilmaan

Wilmaan kirjaudutaan Samiedun Microsoft365-tunnuksella, joka on yleensä etunimi.sukunimi@samiedu365.fi. Salasanan pääset määrittelemään 365-palveluun kirjautuessa. Jos et tiedä/muista salasanaasi, pääset vaihtamaan uuden salasanan ”unohdin salasanani” -linkin kautta.

Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi toimi näin:
Mene verkkosivuillemme www.samiedu.fi, valitse navigaatiosta -> Oikaise täältä -> Wilma
(huom. ensimmäisellä kerralla et voi kirjautua Wilma-sovelluksen kautta, vain työaseman kautta)

Ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi järjestelmä vaatii sinua muuttamaan salasanan.
Tallenna uusi salasanasi niin, että löydät sen jatkossakin.

Opiskelijoiden kirjautuminen Samiedun verkkoon

Samiedun verkkoon voit kirjautua vain kampuksillamme.

käyttäjätunnus: etunimi.sukunimi@samiedu365.fi

Mikäli kirjautuminen ei onnistu, ota yhteys tietohallintoon tietohallinto@samiedu.fi

Opiskelijoiden kirjautuminen Moodle Pinjaan

Moodle Pinjaan pääset kirjautumaan Samiedun sähköpostilla verkkosivuillamme www.samiedu.fi, valitse navigaatiosta -> Oikaise täältä -> Moodle Pinja. Voit kirjoittaa myös suoraan osoitekenttään osoitteen: moodle.samiedu.fi.

Mikäli sinulla on ongelmia Moodle Pinjaan kirjautumisessa, ota yhteys tietohallintoon tietohallinto@samiedu.fi

Atomi-palvelu

Samiedulla on käytössä Atomi-palvelu, jonka kautta voit tilata itsellesi sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen 24/7. Palvelu toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla. Atomi-palvelua käytät M365-tunnuksella, eli etunimi.sukunimi@samiedu365.fi. Atomi-palveluun pääset kirjautumaan verkkosivuiltamme www.samiedu.fi, navigaatiosta -> Oikaise täältä -> Atomi-palvelu tai suoraan osoitteessa: https://samiedu-prd.atomi-education.prd.studyo.fi/student.

Opintosuorituksesi merkitään opintorekisteriin. Pääset seuraamaan opintojesi edistymistä Wilmassa kohdassa opinnot/suoritukset. Ammatillinen osaaminen arvioidaan näytöissä. Osaamista arvioidaan perustutkinnoissa asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja tyydyttävä (1). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa käytetään hyväksytty/hylätty-arviointia. YTO-opinnoista saat numeerisen arvioinnin opintorekisteriin.

Tutkintotodistus sisältää arvioinnit kaikista opinnoistasi. Tuleva valmistumispäiväsi on yksilöllinen, se on viikko (7 vrk) viimeisestä arviointimerkinnästä. Valmistuneita juhlitaan joka kuukauden lopussa (pois lukien heinäkuu).

Ennen valmistumista

 1. Varmista HOKS-ohjaajaltasi, että kaikki vaadittavat tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu, tutkintoon vaadittavat suoritukset on hyväksytty ja rekisteröity
 2. Maksa mahdolliset laskusi ja palauta lainaamasi työkalut

Todistuksen tilaaminen

 1. Saat valmistumispäivänäsi, joka on 7 vrk viimeisestä arvioinnistasi, sähköpostilla viestin ja vastauslinkin päättökyselyyn vastaamisesta. Meille on tärkeää kuulla kokemuksistasi, vastaathan siksi kyselyyn.
 2. Kun olet vastannut kyselyyn, kirjaudu Wilmaan nettiselaimen kautta (todistusta ei voi tilata mobiilisovelluksella), tarkista yhteystietosi sekä tilaa todistus kohdasta Lomakkeet -> Todistuksen tilaaminen.

Anna meille palautetta!

Kerro kuinka onnistuimme. Valtakunnallinen ARVO-Amispalaute on tarkoitettu kaikille ammatillisessa koulutuksessa tutkintoa tai tutkinnon osia opiskeleville opiskelijoille. Palautetta kysytään sinulta kaksi kertaa opintojesi aikana: kerran opintojen alkuvaiheessa ja toisen kerran opintojen lähestyessä loppua. Saat linkin palautekyselyyn henkilökohtaiseen sähköpostiisi ja voit vastata sähköisesti. Vastaathan kyselyyn, sillä palautteesi on meille arvokasta!

Perustutkinnon tutkintotodistuksen todistuksen arvosanan korottaminen

Sinulla on oikeus osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Korottaminen on mahdollista silloin, kun alkuperäiset opintosuoritukset on tehty edelleen voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Arvosanan korottaminen tapahtuu tutkinnon osittain. Yhteisten tutkinnon osien (YTO) arvosanan korottaminen tapahtuu tutkinnon osittain tai tutkinnon osien osa-alueittain (esim. matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp).

Arvosanojen korottamisen jälkeen saat todistuksen korotetun tutkinnon osan suorittamisesta ja opintosuoritusotteen tutkinnon osan osa-alueen arvosanan korottamisesta.

Menettelyohje arvosanan korottajalle

 1. Ota yhteys opinto-ohjaaja Matti Heinoseen, matti.heinonen@samiedu.fi, puh. 044 550 6275 ja keskustele arvosanan korotuksesta.
 2. Täytä hakemus, saat opinto-ohjaajalta hakulinkin.
 3. Saat ohjeet arvosanan korottamisesta kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Maksa arvosanan korottamiseen liittyvät maksut. Toimi ohjeiden mukaisesti. Sinulla on kaksi kuukautta aikaa korottaa arvosanaa tutkinnon osaa tai osa-aluetta kohden.
 4. Saat arvosanan korottamisen jälkeen todistuksen korotetusta tutkinnon osasta ja opintosuoritusotteen tutkinnon osan osa-alueesta.

Perittävät maksut

Samiedussa ammatillisen tutkinnon osan korotuksesta peritään 150 euron suuruinen maksu. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueen korottamisesta peritään 50 euron suuruinen maksu.

Korotetut arvosanat huomioidaan 1.7.2023 alkaen ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa.

Kaikki perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat sinulle kelpoisuuden hakea korkeakoulututkintoihin johtaviin opintoihin. Ammatillisen tutkinnon suorittaminen oikeuttaa hakemaan jatko-opintoihin mihin tahansa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Jatko-opinnoista ja niihin hakeutumisesta saat lisätietoa opinto-ohjaajiltamme. Voit lukea lisätietoja myös Opintopolusta ja oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Ota kansainvälisyys osaksi opintojasi

Kansainvälisyyspolulla kehität valmiuksiasi toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla sekä hakeutua jatko-opintoihin. Voit suorittaa myös opintojaksoja ulkomailla. Lisäksi tarjoamme kieli- ja kulttuurivalmennusta ennen ulkomaan opintojaksoille lähtemistä, Erasmus+ -apurahan sekä tuen opintojakson aikana. Vaihtojaksolta saat Europass-dokumentin, jolla on suuri merkitys työn tai jatko-opintopaikan haussa.

Vaihtokohteita on kaikkiaan 14 maassa Euroopassa. Opintojakso kestää 1-12 kuukautta ja ne toteutetaan paikallisessa työpaikassa oman alan töitä tehden.

Opintojen aikana voit osallistua myös kansainväliseen toimintaan ohjaamalla Samieduun tulevia ulkomaalaisia opiskelijoita ja erilaisten kehittämisprojektien kautta.

Opiskelija, haluatko vaikuttaa?

Tule mukaan opiskelijakuntatoimintaan ja anna ääni opiskelijoille. Opiskelijakunnan kautta voit osallistua Samiedun toimintaan ja sen kehittämiseen ja vaikuttaa mm. viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja opetuksen laatuun.

Sinustako tutori?

Digi-, KV-, taitaja-, liikunta- vai tapahtumatutori… Tutortoiminta on kaikkea muuta paitsi tylsää! Tutorina autat ja tuet aloittavia opiskelijoita pääsemään mukaan opiskelijayhteisöön ja sopeutumaan uuteen oppilaitokseen.

Lisätietoja
Tiina Söderholm
Puh. 044 550 6233
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Haluaisitko mukaan Taitaja-toimintaan?

Taitaja on vuosittain järjestettävä ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu, joka toimii ammatillisen koulutuksen näyteikkunana. Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa.

Taitaja-toiminnan tavoitteena on:

 • edistää ammatillista huippuosaamista ja sen arvostusta
 • parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja edistää oppimistuloksia
 • kannustaa osallistujia oman ammattiosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen
 • lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa
 • edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä ja luoda uudenlaisia verkostoja

Samiedu on aktiivisesti mukana Taitaja-toiminnassa. Jos haluat lähteä mukaan Taitaja-toimintaan, ole yhteydessä omaan opettajaasi ja kerro kiinnostuksestasi osallistua. Näin pääset mukaan Taitaja-toimintaan ja sinulle laaditaan yksilöllinen taitajavalmennusohjelma.

Lisätietoja
Kehittäjäopettaja Laura Tynkkynen
Puh. 050 4145719

Opinto-ohjaaja Päivi Kapanen
Puh. 044 5506364

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Väliaikainen opintojen keskeytys

Opiskelujen keskeyttäminen väliaikaisesti voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ajaksi. Sinun tulee hakea sitä myös sairausvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahajakson tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahajakson ajaksi.

Voit hakea oikeutta keskeyttää opintosi määräajaksi. Väliaikainen keskeytys on mahdollista tehdä enintään 12 kk ajaksi. Ole keskeytyksestä yhteydessä HOKS-ohjaajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Haet oikeutta väliaikaiseen keskeytykseen täyttämällä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa Opiskelijan anomus väliaikaisesta keskeytyksestä -lomakkeen. Saat sähköpostitse hallintopäätöksen keskeytyksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Huolehdi itse, että olet määräaikaan mennessä yhteydessä Samieduun HOKS-ohjaajaasi tai opinto-ohjaajaasi opintojen jatkamiseksi.

Mikäli olet muusta syystä poissa opinnoistasi, HOKS-ohjaajasi merkitsee poissaolojaksot HOKSiin muuttamalla läsnäoloprosenttia. Sovi kaikista poissaoloista aina HOKS-ohjaajasi kanssa.

Siirtyminen toiseen tutkintoon

Kun haluat vaihtaa opiskeltavaa alaa, keskustele asiasta oman HOKS-ohjaajasi kanssa. Hän ottaa yhteyttä uuden tutkinnon opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaaja vie asiaa eteenpäin. Siirtymiseen toiseen tutkintoon liittyy lopulta eroaminen alkuperäisestä tutkinnosta.

Opinnoista eroaminen

Ole yhteydessä opinto-ohjaajan täyttääksesi eroilmoitus ja saadaksesi jatko-ohjausta. Erotessasi opinnoista, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista kotiosoitteeseesi tai muulla sovitulla tavalla. Ero astuu voimaan siitä päivästä, kun ilmoitus saapuu Samiedulle.

Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen vaikuttavat saamiisi opintososiaalisiin etuuksiin. Samiedu ilmoittaa opintojesi rahoittajalle opintojesi päättymisestä. Myös opintojen laiminlyönti vaikuttaa läsnäoloprosenttiin, josta menee tieto rahoittajalle (KELA, TE-toimisto tms.).

Laki Ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) määrittelee opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä asioita.

94 § Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekänäyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetään opiskelijan osallistumisesta opetukseen ja opintojen etenemisestä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

95 § Opiskelijan salassapitovelvollisuus

Opiskelijan velvollisuuteen pitää salassa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa saamansa tiedot sovelletaan, mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden salassapidosta säädetään.

96 § Opiskeluoikeus

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.
Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon osan tai osat taikka koulutuksen, johon hänet on tässä laissa säädetyn mukaisesti otettu opiskelijaksi, tai kun hänet on 97 §:ssä säädetyn mukaisesti katsottu eronneeksi.

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun hän on suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka saa sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

97 § Opiskelijan eronneeksi katsominen

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta 11 §:ssä säädetyssä ajassa. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä asiassa päätös, jossa opiskelija katsotaan eronneeksi.

Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle.

100 § Oikeus maksuttomaan ruokailuun

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Tämä ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa eikä henkilöstökoulutuksessa olevaan opiskelijaan. Opintojen päätoimisuuteen sovelletaan, mitä opintotukilain (65/1994) 5 a §:ssä säädetään päätoimisista opinnoista.