Työtapaturmasta ilmoittaminen

Henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaohjeet Ammattiopisto Samiedussa lakisääteisen vakuutuksen piiriin kuuluvissa tapaturmissa:

Määräajat

  1. Työntekijällä/opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapaturmasta työnantajalleen / oppilaitoksen edustajalle heti olosuhteiden salliessa.
  2. Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapaturmasta. Ilmoitus on edellytys korvausten maksamiselle.
  3. Vakuutusyhtiön on aloitettava korvausasian selvittäminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa tapaturmailmoituksen saapumisesta.
  4. Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset on saatu.
  5. Työnantaja saa päätöksen, josta käy ilmi vahinkotapahtumasta maksetut korvaukset. Työntekijä/opiskelija saa päätöksen, jossa on lisäksi tietoja terveydentilasta.

Työntekijä/opiskelija kertoo hoitolaitoksessa työnantajansa/oppilaitoksensa nimen, jonka perusteella hoitolaitos pystyy tarkistamaan vakuutusyhtiön Tapaturmavakuutuskeskuksen, TVK, ylläpitämästä vakuutusrekisteristä. Ammattiopisto Samiedun / Itä-Savon koulutuskuntayhtymän vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus Oy.

Hoitolaitokset toimittavat laskut ja lääkärinlausunnot Pohjola Vakuutus Oy:n korvauspalveluun sähköisesti.

Tapaturmailmoitukset hoidetaan alusta alkaen sähköisesti. Suosittelemme, että lomakkeen täyttämisessä käytät Microsoft Edge-selainta.

Työntekijän tapaturma:
Tee sähköinen tapaturmailmoitus
Vakuutustunnus 78-20001-21147-3
Y-tunnus 0207390-8 

Opiskelijan tapaturma 1:
Tee sähköinen tapaturmailmoitus
Vakuutustunnus 78-20001-27865-1
Y-tunnus 0207390-8 

Tämän linkin kautta tehdään opiskelijoiden työtapaturmailmoitukset, jotka ovat tapahtuneet työhön rinnastettavassa toiminnassa, kuten työssäoppimisessa tai puu-/ käsityötunnilla.

Opiskelijan tapaturma 2:
Tee sähköinen tapaturmailmoitus
Vakuutustunnus 16-808-626-2
Y-tunnus 0207390-8

Tämän linkin kautta tehdään opiskelijoiden tapaturmailmoitukset, jotka ovat tapahtuneet esimerkiksi teoriatunnilla, välitunnilla tai jossain muussa EI työhön rinnastettavassa toiminnassa.

Esihenkilö/opettaja täyttää esitäytetyn tapaturmailmoituksen palvelun kautta. Ilmoitus välittyy lähetä-toiminnon kautta Samiedun edustajalle, joka tarvittaessa täydentää ilmoituksen ja lähettää sen edelleen Pohjolan korvauspalveluun.

Lisätietoja
Pia Rundström
Puh. 044 550 6207
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi