Työtapaturmasta ilmoittaminen

Henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaohjeet Ammattiopisto Samiedussa lakisääteisen vakuutuksen piiriin kuuluvissa tapaturmissa:

Määräajat

  1. Työntekijällä/opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapaturmasta työnantajalleen / oppilaitoksen edustajalle heti olosuhteiden salliessa.
  2. Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapaturmasta. Ilmoitus on edellytys korvausten maksamiselle.
  3. Vakuutusyhtiön on aloitettava korvausasian selvittäminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa tapaturmailmoituksen saapumisesta.
  4. Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset on saatu.
  5. Työnantaja saa päätöksen, josta käy ilmi vahinkotapahtumasta maksetut korvaukset. Työntekijä/opiskelija saa päätöksen, jossa on lisäksi tietoja terveydentilasta.

Työntekijä/opiskelija kertoo hoitolaitoksessa työnantajansa/oppilaitoksensa nimen, jonka perusteella hoitolaitos pystyy tarkistamaan vakuutusyhtiön Tapaturmavakuutuskeskuksen, TVK, ylläpitämästä vakuutusrekisteristä. Ammattiopisto Samiedun / Itä-Savon koulutuskuntayhtymän vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus Oy.

Hoitolaitokset toimittavat laskut ja lääkärinlausunnot Pohjola Vakuutus Oy:n korvauspalveluun sähköisesti.

Tapaturmailmoitukset hoidetaan alusta alkaen sähköisesti.

Tee sähköinen tapaturmailmoitus

Esimies/opettaja täyttää esitäytetyn tapaturmailmoituksen palvelun kautta. Ilmoitus välittyy lähetä-toiminnon kautta Samiedun edustajalle, joka tarvittaessa täydentää ilmoituksen ja lähettää sen edelleen Pohjolan korvauspalveluun.

Lisätietoja
Ulla Tanninen
puh. 044 550 6208
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samiedu.fi