Kohti ääretöntä, ja sen yli!

Olemme kuuden kunnan omistaman Itä-Savon koulutuskuntayhtymän ylläpitämä ammattiopisto Saimaan saaristokaupunki Savonlinnassa. Tarjoamme laatupalkittua ammatillista koulutusta niin paikan päällä kuin verkossakin.

Tärkeimpänä tehtävänämme on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen jatkuva kehittäminen työelämän muuttuviin tarpeisiin. Meillä opiskeleekin keskimäärin 2000 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisasiakasmäärä kipuaa lähes 4500 henkilöön.

Samiedun strategia 2022–2025

Visio – mihin olemme matkalla?

Luomme huomisen osaamista ketterästi ja kestävästi yksilöiden ja yritysten hyväksi. Olemme johtava ammatillinen kouluttaja valituissa tutkinnoissa verkossa.

Missio – miksi olemme olemassa?

Kehitämme ja ylläpidämme yksilöiden ammatillista osaamista, vastaamme työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin, edistämme työllisyyttä ja jatkuvaa oppimista sekä annamme valmiuksia yrittäjyyteen.

Parannamme yksilöiden edellytyksiä menestyä yhteiskunnan jäseninä ja työelämässä.

Olemme alueellinen ja kansallinen ammatillinen vaikuttaja. Kehitämme tulevaisuuden osaamista ja elinvoimaa yhteistyöhakuisesti eri verkostoissa, myös kansainvälisesti.

Arvot – mikä on meille tärkeää?

Arvot ohjaavat Samiedun toimintaa, luovat pohjaa organisaatiokulttuurille ja kertovat, miten me samiedulaiset teemme työmme.

  • Ketterä
  • Oppiva
  • Vastuullinen
  • Asiakaslähtöinen

Arvot kertovat kyvystämme reagoida muutoksiin nopeasti ja kehittää koulutuksia ja yhteistyötä uusiin osaamistarpeisiin sekä tarjota opiskelijoille ketteriä tapoja opiskella.

Koulutuksissa ja toiminnassa otetaan haltuun uusia teknologioita ja innovaatioita ensimmäisten joukossa tinkimättä opetuksen ja ohjauksen laadusta.

Toiminnassa ja koulutuksissa huomioidaan myös kestävän kehityksen periaatteet, sillä parempi huominen on kaikkien vastuulla.

Asiakkaan tarpeeseen tai ongelmaan pyritään aina löytämään paras mahdollinen ratkaisu, olipa sitten kyse yksilön osaamisesta tai yrityksen osaamis- ja työvoimatarpeesta.

Strategiset päätavoitteet – miten suuntaamme kohti visiota?

  • Varmistamme ammatillisen koulutuksen jatkumisen Samiedun toimesta seutukunnalla.
  • Vastaamme osaajatarpeeseen jatkuvan oppimisen keinoin ja yrittäjyyttä vahvistamalla.
  • Toimimme kehittyvästi eri oppimisympäristöissä varmistaaksemme sujuvan siirtymisen työelämään tai jatko-opintoihin.
  • Uudistamme henkilöstön osaamista ja työnsisältöä koko työuran ajan.
  • Vahvistamme osaamista ja tuottavuutta innovatiivisesti uusinta tutkimustietoa ja digitalisaatiota hyödyntäen.
  • Kehitämme toimintaamme ja koulutustuotteitamme vihreän siirtymän periaatteiden mukaisesti.

Strategiamateriaalit