Itä-Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto.

Yhtymähallitus käyttää kuntayhtymässä niin sanottua yleistä toimivaltaa eli päättää kaikista muista asioista, jotka eivät kuntalain, perussopimuksen tai hallintosäännön mukaan kuulu kuntayhtymän muille tilivelvollisille tai toimielimille.

Hallintovalmistelun ja päätöksenteon tukemiseksi yhtymähallitus on nimennyt keskuudestaan työjaoksen ja järjestänyt päätöskokousten lisäksi myös iltakoulu- ja seminaarityöskentelyä. Työjaokseen on valittu kolme yhtymähallituksen jäsentä.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet.

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä yhtymävaltuusto 2017-2021

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Ari Asikainen, Kitee (Sinikka Musikka)
Varapuheenjohtaja Sirpa Nokelainen, Sulkava (Hilkka Virtanen)
2. varapuheenjohtaja Timo Räisänen, Savonlinna (Ari Ora)
3. varapuheenjohtaja Matti Saikkonen, Parikkala (Seppo Kettunen)

Jäsenet

Enonkoski
Heikki Kylliäinen (Tauno Nurmio)
Timo Loikkanen (Kati Laukkanen)

Kitee
Elli Luukkainen (Esa Lahtela)

Rantasalmi
Heino Kokkonen (Pia Vokkolainen)
Tiina Tilaéus (Jussi Tynkkynen)

Savonlinna
Jesse Härkönen (Jaakko Hassinen)
Anna-Mari Käyhkö (Anne Käyhkö)
Petri Lajunen (Seppo Immonen)
Karoliina Laukkanen (Marjut Loikkanen)
Maarit Piepponen (Merja Kiesiläinen)
Tuomas Sahinjoki (Konsta Tarnanen)
Ilkka Sipari (Chieko Okabe‐Silvasti)
Niina-Kaisa Tuorila (Sanna Metsälä)

Sulkava
Hannu Heinänen (Eetu Nissinen)
Jenna Tarima (Teija Matinen)

Yhtymähallitus 2017-2021 (29.05.2019 alkaen)

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Erkki Muukkonen, Savonlinna (Tauno Nurmio)
Varapuheenjohtaja Tuomas Loikkanen, Savonlinna (Tuukka Suomalainen)

Jäsenet

Hannu Heinänen, Sulkava (Konsta Tarnanen, Savonlinna)
Seppo Kosonen, Savonlinna (Satu Vihavainen, Rantasalmi)
Kati Laukkanen, Enonkoski (Tiina Tilaéus, Rantasalmi)
Elli Luukkainen, Kitee (Kärkkäinen Tuula, Rantasalmi)
Maarit Piepponen, Savonlinna (Merja Kiesiläinen, Savonlinna)
Jan Söderholm, Savonlinna (Ossi Kosonen, Savonlinna)
Anna‐Liisa Uimonen, Savonlinna (Eiju Paajanen, Savonlinna)

Tarkastuslautakunta 2017-2021

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Niina‐Kaisa Tuorila, Savonlinna (Satu Jalvanti‐Hannikainen, Savonlinna)
Varapuheenjohtaja Petri Lajunen, Savonlinna (Veikko Virtanen, Sulkava)

Jäsenet

Helvi Klemettinen, Enonkoski (Marja Laitinen, Enonkoski)
Ari Ora, Savonlinna (Pekka Turunen, Savonlinna)
Tuomas Sahinjoki, Savonlinna (Jesse Härkönen, Savonlinna)

Viranhaltijan/luottamushenkilöiden sidonnaisuudet löydät täältä. (päivitetty 29.4.2021)

Johtoryhmä toimii kuntayhtymän johtajan / rehtorin apuna kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisessa ja kehittämisessä. Kuntayhtymän johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja / rehtori, joka tarvittaessa kutsuu kokouksiin asiantuntijoita. Johtoryhmä kokoontuu myös laajennettuna, jolloin mukana ovat Samiedun kaikki johtavat viranhaltijat.

Kuntayhtymän johtoryhmä

Pj Jukka Mustonen, kuntayhtymän johtaja / rehtori
Taina Juuti, hallintojohtaja
Kirsi Kautonen, toimialajohtaja (teknologia ja metsä)
Timo Welsby, toimialajohtaja (hyvinvointi ja liiketoiminta)
Kaisa-Mari Käyhkö, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö
Eeva-Liisa Metsäluoto, pedagoginen päällikkö
Jonna Kokkonen, laatu- ja hankepäällikkö
Miia Käyhkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Helkamari Knaapi, Sami-Palvelut Oy
Riitta Härkönen, lehtori, opetushenkilöstön edustaja
Taru Pulkkinen, henkilöstösuunnittelija, muun henkilöstön edustaja
Elina Berkozova, opiskelijakunnan edustaja
Jali Paajanen, opiskelijakunnan edustaja

Johtoryhmän jäsenten yhteystiedot löydät täältä.