Tervetuloa blogiimme!

Rakennetaan yhdessä aina vaan parempaa ammatillista koulutusta

Voit suodattaa kirjoituksia hankkeen nimellä. Toivottavasti viihdyt blogimme parissa!

Blogi

24.09.2021

eEDU-hanke: Digipedavalmennuksesta virikkeitä verkko-opetukseen – valmennuksen kynnyksellä (osa 1)

Ammattiopisto Samiedu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n yhteishanke eEDU-Verkko-oppimisen kehittäminen täytti vuoden syyskuun 1.päivänä. Hankkeen aikana Xamk:n eKampus-yksikön Tommi Pälli on sparrannut Samiedun verkko-opettajia digipedagogiikan ja verkko-opetuksen kysymyksissä. Lisäksi minä olen päässyt hankkeen projektipäällikkönä tutustumaan Xamk:n digipedagogiseen valmennukseen osallistumalla erilaisiin digityökaluja ja verkko-opetuksen kehittämistä käsitteleviin webinaareihin ja verkkoseminaareihin. Keväällä 2021 Xamk:n ja Samiedun yhteinen digipedagoginen valmennus […]

21.09.2021

eEDU-hankkeen kuulumisia: Hieronnan perusotteet haltuun opetusvideoilla

eEDU-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa mikro-oppimisen sisältöjä, jotka palvelisivat sekä toisen asteen että korkea-asteen opetusta. Ensimmäisenä pilottitoteutuksena aloimme suunnitella keväällä 2021 hieronnan ja fysioterapeuttien koulutusta palvelevaa oppimateriaalikokonaisuutta, joka muodostuisi teoria-ja videomuotoisesta aineistosta.  Kuvasimme opetusvideot kesäkuussa 2021. Loppukesällä ja syksyllä 2021 olemme valikoineet opetusmateriaaliin tulevaa aineistoa, editoineet videoita sekä rakentaneet niistä erityyppisiä lopputoteutuksia. Taina Kutvonen, […]

30.08.2021

Omalla koulutuspolulla – kohti mielekästä (työ)elämää Etelä-Savossa?

Omalla koulutuspolulla – kohti mielekästä (työ)elämää Etelä-Savossa? Onko Etelä-Savossa mielekästä opiskella, tehdä työtä ja elää? Koulutusportti-hankkeen päätavoitteina ovat Etelä-Savon maakunnan profiilin nostaminen koulutusmaakuntana, alueen veto- ja pitovoiman lisääminen, parempi työelämään kiinnittyminen ja koulutustason nosto. Sitran Tulevaisuusbarometri tukee hankkeen tavoitteita. Tulevaisuusbarometrissä (Etelä-Savon maakuntaraportti) kävi ilmi, että eteläsavolaiset haluavat seuraavan 10 vuoden aikana lisää työpaikkoja alueelle, ja […]

19.08.2021

Pulmakirja, Palveluvaaka ja infopaketit yritysten asiakaslähtöisyyden kehittämiseen

Pulmakirja, Palveluvaaka ja infopaketit yritysten asiakaslähtöisyyden kehittämiseen Palvelumuotoilun verkkosivut yritysten käyttöön PAMU Savonlinna -hankkeessa tuotetut Palvelumuotoilun Living Lab -verkkosivut on tarkoitettu yritysten vapaaseen käyttöön. Yritykset voivat hakea sivustolta selkokielistä tietoa asiakaslähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä sekä ottaa käyttöönsä palvelumuotoilun työkaluja. Sivustolla on myös käytännön esimerkkejä muiden yritysten kokemuksista palvelumuotoilun polulla. – Sivustolla on ladattavissa kokonainen palvelumuotoilun pulmakirja. […]

03.08.2021

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys aikana, jona ei ole voinut matkustaa

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa on määrätty, että jokaisen opiskelijan tulee opintojensa aikana saada oppia kansainvälisyystaitoja. Tavallisina aikoina se on hoidettu lähettämällä Samiedusta noin 70 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä eurooppalaisen partneriverkoston vieraaksi, tekemään työpaikalla tapahtuvaa oppimista, benchmarkkaamaan paikallista koulutusta tai osallistumaan verkostokokouksiin.  Maaliskuussa 2020 kaikki muuttui. Tätä kirjoittaessa puolitoista vuotta myöhemmin kukaan ei vieläkään matkusta minnekään, mutta kansainvälisyystaitojen opettamisen velvollisuus on ja […]

30.06.2021

Livevierailuista Virtual Visiteiksi

Livevierailuista Virtual Visiteiksi Samiedun kansainväliseen toimintaan tuli iso haaste koronapandemian myötä. Noin 70 opiskelijan vaihtoon lähettäminen ja n. 40 vieraan vastaanottaminen eivät ole onnistuneet tavalliseen tapaan. Kansainvälisyystaitojen kerryttäminen kuuluu kuitenkin osaksi jokaista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, eikä sitä asiaa pandemiakaan muuta. Piti keksiä muuta. Kansainvälisyystaitoja, kuten kielitaitoa, avarakatseisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, kekseliästä toimimista vieraassa ympäristössä ja eri kulttuureihin tutustumista jatkettiin ammatin opetukseen integroituina.   Kansainvälisistä verkostoista oli myös […]

10.06.2021

eEDU-hankkeen kautta vertaispalautetta verkkokurssille ja uusia eväitä digipedagogiikkaan

eEdu-hanke tarjosi toukokuussa hienon mahdollisuuden osallistua eKampuksen ja Xamkin toimijoiden kanssa Kurssit kuntoon syksyksi -viikkoon.   Bongasin viikon tarjonnasta Vertaispalautetta verkkokurssista –toteutuksen, johon oli haussa 10 paikkaa. Kysyin eEDU-hankkeen Sannalta lupaa ilmoittaa kurssille keskeneräinen Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon itsenäisesti opiskeltava verkko-opinto. Ilmoittautuminen tapahtui sähköisellä kyselyllä, jossa sai kertoa verkko-opinnosta. Lisäksi ilmoittautumisvaiheessa sai toivoa palautteen kohdistuvan juuri tiettyihin osioihin opinnosta.  Toukokuun puolen välin jälkeen sähköpostiin saapui viesti, jossa […]

02.06.2021

Lisää koulutusta ja vetovoimaa Etelä-Savon teknologia-alalle

Lisää koulutusta ja vetovoimaa Etelä-Savon teknologia-alalle Teknologia-ala on yksi Etelä-Savon kantavista voimista työllistäjänä ja varteenotettava mahdollisuus kasvun tuottajana maakunnassa. Teknologisen kehityksen kelkassa pysymistä ja uusien innovaatioiden tehokasta hyödyntämistä pidetään ensiarvoisen tärkeänä niin alueen yrityksissä kuin paikallisissa oppilaitoksissa. Yritysten osaamistarpeita selvitetty – teknologia-alan imago haasteena Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on selvittänyt laaja-alaisesti teknologiateollisuuden osaamistarpeita Savonlinnan seudulla. Selvitys […]

01.06.2021

Etelä-Savon AIKU-hanke esillä valtakunnallisessa elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsauksessa

Etelä-Savon AIKU-hanke esillä valtakunnallisessa elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsauksessa Valtakunnallinen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöfoorumi, ELO-foorumi, julkaisee neljä kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen elinikäisen ohjauksen kehittämisestä, jatkuvan oppimisen uudistamisesta ja työllisyyden edistämisestä sekä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa (AIKU) -hanketta pyydettiin esittelemään toimintaansa ja tuloksia julkaisussa toukokuussa. AIKU-hanke on selvittänyt edellytyksiä yhteiselle maakunnalliselle mallille, jolla tarjotaan ohjauspalveluja aikuisille, […]

18.05.2021

Digipohdintaa koulutuksista viestimiseen ja ohjaukseen

Digipohdintaa koulutuksista viestimiseen ja ohjaukseen Koulutusportti-hankkeessa pohditaan digitaalisia ratkaisuja Etelä-Savon maakunnan profiilin nostamiseksi koulutusmaakuntana sekä alueen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Kehittämistoiminnassa on kirkastettu palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutustoimijoiden vahvuudet ja erityispiirteet sekä kartoitettu toimijoiden digikuntoa- ja tarpeita. Kartoitusten pohjalta parannetaan saavutettavuutta, nostetaan esiin Etelä-Savon koulutustarinaa ja kehitetään yhteisiä vetovoimaisia koulutuspolkuja. Kaiken läpi leikkaa digitaalisuus; hankkeessa […]