Tervetuloa blogiimme!

Rakennetaan yhdessä aina vaan parempaa ammatillista koulutusta

Voit suodattaa kirjoituksia hankkeen nimellä. Toivottavasti viihdyt blogimme parissa!

Blogi

27.01.2023

Verkkoerityisopettajalta tukea oppimiseen oikea-aikaisesti ja joustavasti

Verkkoerityisopettajalta tukea oppimiseen oikea-aikaisesti ja joustavasti Opiskelijamme Samiedussa ovat erilaisia, myös oppijoina. Heillä on erilaisia kiinnostuksenkohteita, tavoitteita, vahvuuksia ja haasteita. Joskus he tarvitsevat jonkin asian oppimiseen tai tekemiseen vähän enemmän tukea ja apua, jopa erityistä tukea. Kun opiskelija on itselleen sopivassa ja oikein mitoitetussa toimintaympäristössä ja saa tekemiseensä oikeanlaisen tuen, hän voi suoriutua opinnoistaan erinomaisesti. […]

20.01.2023

Verkko-oppimisen kehittämistyö uudisti verkko-opetuksen toteutustapoja ja toi verkko-opettajat yhteen

Verkko-oppimisen kehittämistyö uudisti verkko-opetuksen toteutustapoja ja toi verkko-opettajat yhteen Syksyllä 2020 käynnistyi Ammattiopisto Samiedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke eEDU-Verkko-oppimisen kehittäminen (ESR 2020-2022), jonka tavoitteena oli uudistaa ammattiopiston verkko-opetusta, sen toteuttamisympäristöjä sekä tiivistää yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n kanssa väyläopintojen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli laajentaa Samiedun verkko-opintotarjontaa, jotta joustavat opiskelumahdollisuudet houkuttelisivat uusia opiskelijoita ammattiopintojen pariin. Kehitystyömme […]

11.01.2023

Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle

Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle; täsmätaitoja lyhyiden koulutusten avulla Tapahtuma-alalla on kova työvoimapula, ja tätä tarvetta vastaamaan olemme Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle -hankkeessa rakentaneet kevyemmin ja kohdennetusti opiskeltavia tutkinnon osan osia. Alan ammattilaiset jakavat osioissa omaa osaamistaan vuosien kokemusten tuomalla tiedolla. Opiskelijat saavat käytännön vinkkejä itse työhön ja työhön valmistautumiseen. Osiot on jaettu selkeästi ja suunnattu aina tiettyyn […]

09.01.2023

Aikuisopiskelijan kerran elämässä -kokemus Erasmus+ -ohjelman avulla

Aikuisopiskelijan kerran elämässä -kokemus Erasmus+ -ohjelman avulla Kansainvälinen opiskelijan liikkuvuusjakso edistää yhteistyötaitojen ja kielten oppimista. Matkalla voi löytää uusia puolia itsestä ja kasvaa ihmisenä. Erasmus+ -ohjelma tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden tutustua toisen EU-maan ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Samiedun sähköalan aikuisopiskelija Kari sekä nuorempi opiskelija Erno tarttuivat mahdollisuuteen ja matkustivat Saksaan, jossa he työskentelivät Rotte-nimisessä […]

20.12.2022

Opintomatka Luuan metsäkouluun avarsi Siirin ja Elsan ajatuksia metsäalasta

Opintomatka Luuan metsäkouluun avarsi Siirin ja Elsan ajatuksia metsäalasta ”Niin se viikko vierähtää ja pölli pyörähtää”. Näillä sanoilla Ammattiopisto Samiedussa metsäalan perustutkinnossa metsäkoneenkuljettajiksi opiskelevat Siiri Pölönen, 18, ja Elsa Muhonen, 17, päättivät puheensa, jonka he pitivät Viroon 26.–30.9. suuntautuneen opintomatkan päättäjäistilaisuudessa. Elsa ja Siiri ovat yhtä mieltä siitä, että vierailu Luuan metsäkouluun oli monessa mielessä […]

19.12.2022

Kaikki tuovat osaamisen pöydälle ja sitten valitaan töille tekijät

Kaikki tuovat osaamisen pöydälle ja sitten valitaan töille tekijät Erasmus+ Greenvetnet hankkeen tavoitteena on koota kestävän kehityksen koulutuksen työkalupakki ammatillisille opettajille. Työkalupakki koostuu opetusmenetelmistä, aineistoista ja esimerkki oppitunneista. Työtä ja menetelmiä koostaa tekee 8 oppilaitoksen verkosto. Joulukuussa verkosto tapasi Gröningenissä Hollannissa projektikokouksen merkeissä. Oli tärkeää suunnitella yhdessä seuraavia hankkeen tapahtumia yhdessä ja tarkentaa vielä tavoiteita. […]

14.12.2022

Oppilaitosyhteistyöllä vauhtia yritysten viestintään

Oppilaitosyhteistyöllä vauhtia yritysten viestintään Samiedu ja Xamk ovat aloittaneet VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta-hankkeessa oppilaitosyhteistyön, jossa opiskelijat vastaavat yritysten markkinointiviestinnän tarpeisiin. Toimeksiantoja eri alojen yrityksiltä on tullut mukavasti eli kysyntää yhteistyölle on. Syys-talven aikana Samiedun markkinointiviestinnän lähiopiskelijat tarttuivat nopealla otteella useamman yrityksen markkinointiviestinnän toimeksiantoihin. Työelämäyhteistyö on ollut win-win; opiskelijat ovat saaneet oppia aidoissa työelämäprojekteissa ja […]

13.12.2022

Yhteistyöllä volyymia koulutusviestintään

Yhteistyöllä volyymia koulutusviestintään Kaksivuotinen taival eteläsavolaisen koulutusviestinnän kehittämiseen keskittyvässä Koulutusportti-hankkeessa alkaa olla takana. Matkalta tarttui mukaan rutkasti lisää ymmärrystä, yhteistyömalleja ja uutta näkemystä koulutusviestinnästä. Lähdimme matkaan kahdeksan oppilaitoksen voimin ensin tutustuen ja oppilaitosten vahvuuksia kartoittaen, sitten eri teemoissa omia vahvuuksiamme hyödyntäen ja toinen toisiltamme oppien. Hankkeen parasta antia on mielestäni eri oppilaitosrajoja rikkovan yhteistyön onnistuminen; […]

30.11.2022

Yhteistyössä on voimaa!

Yhteistyössä on voimaa! Samiedun perustason ensihoidon opiskelijoiden sekä Savonlinnan Miekkoniemen VPK:n kesken järjestettiin 5.11. yhteistoimintaharjoitus. Harjoituksessa simuloitiin realistinen liikenneonnettomuustehtävä, joka hoidettiin alusta loppuun kuten oikea tilanne. Simulaatiotilanne on toki aina opiskelijoille melkoisen jännittävä, mutta siitä saatava oppi on ensiarvoisen tärkeää tulevaan työelämään. Virtuaalista oppimateriaalia Harjoituspäivän yhteydessä Samiedulla kuvattiin myös eWorking- hankkeeseen liittyen tieliikenneonnettomuudesta virtuaalista oppimateriaalia, […]

22.11.2022

Aikuiset tarvitsevat yksilöllistä ja asiantuntevaa koulutukseen ohjausta

Aikuiset tarvitsevat yksilöllistä ja asiantuntevaa koulutukseen ohjausta Aikuisten koulutukseen ohjauksen maakunnallisessa hankkeessa (AIKU) selvitimme, minkälainen tarve aikuisten koulutukseen ohjauksella on. Kohtasimme hankkeessa työttömiä ja työssä olevia aikuisia, jotka olivat ilman ammatillista koulutusta ja aikuisia, jotka olivat kiinnostuneita hankkimaan lisäkoulutusta tai osaamisen päivittämistä. Kohtasimme myös ammatinvaihtajia. Henkilökohtaiselle ohjaukselle on tarvetta; se näkyi erittäin hyvin tapaamiemme asiakkaiden […]