VET2Sustain - Social entrepreneurship and ecosystems development 

VET2Sustain - Social entrepreneurship and ecosystems development Sytytä kipinä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen! Tämä kansainvälinen Erasmus+ KA220 -hanke perehdyttää opettajia yhteiskunnallisen yrittäjyyden kiehtovaan maailmaan. Kolmen EU-maan opettajien yhteistyöllä rakennetaan verkkokurssi, joka innostaa ja valmentaa opettajia sytyttämään saman kipinän opiskelijoissaan.  Matkalla kohti yhteiskunnallista muutosta:  Lisäksi hanke:  Hankeaika 1.9.2023-28.2.2026  Tavoitteet ja toimenpiteet  Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalista yrittäjyyttä alueella ja […]

VET2Sustain - Promoting sustainable, inclusive and digital Vocational Education and Training  

VET2Sustain – Promoting sustainable, inclusive and digital Vocational Education and Training Tämän kansainvälisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä Euroopan maissa. Uusien menetelmien avulla pyritään edistämään työllisyyttä sekä parantamaan ammatillisia taitoja ja pätevyyksiä.  Ammatillinen koulutus on avainasemassa yksilöiden työelämään valmentamisessa. Työmarkkinoiden muuttuessa koulutuksen on kehityttävä pysyäkseen relevanttina ja tehokkaana. Hanke parantaa ammatillisen […]

Saimaa lautasella -hanke

Saimaa lautasella-hankkeessa tuetaan paikallisia ruoka-alan yrittäjiä kaupallistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa

Hankkeessa vastataan matkailu- ja ravitsemisalan osaajatarpeeseen työelämälähtöisesti.

puhelinkuvake

JoDi – Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille

Hankkeessa vastataan kasvaviin digitointiosaamisen tarpeisiin kehittämällä työelämälähtöinen digitoinnin koulutusohjelma.

Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle

Hankkeessa rakennetaan tapahtuma-alalle suunnattuja koulutustuotteita joustavasti verkkoon.

CE4RT Circular Economy 4 Regenerative Tourism -hanke

Hankkeessa kehitetään matkailualan yritysten osaamista liittyen kiertotalouteen ja uudistavaan matkailuun.

Opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen Samiedussa

Hankkeen avulla lisätään Samiedun opiskelijahuollon vahvuutta hyvinvointivalmentajan työpanoksella.

ERASMUS+ KA2 EcoGreen

Hankkeessa koulutetaan opettajia ja toissijaisesti myös opiskelijoita talouspolitiikan, kestävyyden ja hyvinvoinnin teemoissa.

Osaavan työvoiman ja opiskelijoiden saatavuuden lisääminen Savonlinnan talousalueelle

Hankkeessa tuetaan työperäisten maahanmuuttajien ja ulkomaisten opiskelijoiden sijoittumista töihin seutukunnalle.