Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen (1079)

Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen (1079) Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen -hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja lisätään työpaikkaohjaajien ohjausosaamista. Hanke kohdistuu talla hetkellä Samiedussa opiskeleviin hoiva-avustajiin sekä oppilaitokseen normaalin jatkuvan haun kautta tuleviin opiskelijoihin.  Hankkeen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksena (JOTPA). Hankeaika 12.4.2023 – 30.11.2024 Hankkeen tavoite ja toiminta Koulutuksen aikaisia tukitoimia ovat […]

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä Kehitämme sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työelämän tarpeisiin perustuvaa osaamista. Samalla vahvistamme sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ennakoinnissa sekä työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tunnistamme alan osaamiskapeikkoja sekä koulutustarjonnan puutteita, joihin vastataan täydentävillä koulutuksilla. Parannamme koulutuksen osuvuutta, tarjontaa […]

Tuettu polku työllistymiseen

Tuettu polku työllistymiseen Tuettu polku työllistymiseen -hankkeen tavoitteena on kehittää tuettua opiskelijalähtöistä polkumallia opintojen aloituksen ja opintojen aikaisen tuen osalta, hakeutumisessa, opintojen aikana, työelämässä oppimisessa, näytöissä ja verkko-opiskelussa. Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista sekä lisätä opintojen sujuvuutta. Erityistä tukea tarvitsevien sekä opintojen etenemisen haasteita omaavien oppivelvollisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. ​Tämä ohjaa meitä koulutuksen järjestäjiä […]

Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat

Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat  Hankkeen tavoitteena on edistää kannattavaa ja ilmastoviisasta metsän- ja luonnonhoitoa sekä kehittää luonnontuotteiden hyödyntämistä. Hankkeen avulla pyritään monipuolistamaan Etelä-Savon metsä- ja luontoalan yritysten palveluita ja tuotteita.  Hankkeessa luodaan uusia sijainnista riippumattomia koulutuksia metsä- ja luontoalalle esimerkiksi turvemaiden ennallistamiseen ja ilmastokestävään hyödyntämiseen kosteikkoviljelyn keinoin. Metsä- ja luontopalveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi pilotoidaan […]

Työpolut Savonlinnaan

Työpolut Savonlinnaan Työvoiman saatavuus on noussut keskeiseksi haasteeksi yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Työpolut Savonlinnaan -hankkeessa pyrimme helpottamaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia alueellamme ja kehittämään ratkaisuja Savonlinnan seudun kohtaanto-ongelmaan. Osaavan työvoiman saatavuus on edellytys myös Etelä-Savon strategisten kärkien toteutumiselle. Hankkeessa teemme yhteistyötä mm. Savonlinnan elinkeinopalveluiden, työllisyyspalveluiden, yrittäjäjärjestöjen ja TE-palveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja […]

Innovatiivisen yrittäjyyden huippuyksikön kansainvälisen rahoitushaun valmisteluhanke

Innovatiivisen yrittäjyyden huippuyksikön kansainvälisen rahoitushaun valmisteluhanke Hankkeella edistetään sekä Etelä-Savon TKI-työkartan tavoitteiden että Samiedun strategian toteutumista kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kasvattamisessa. Hankkeella vastataan myös maakuntaohjelman osaamis- ja väestöhaasteeseen sekä vahvistetaan osaavien tekijöiden löytämistä työmarkkinoilta poistuvien tilalle. Etelä-Savon alueen elinkeinoelämän rakenne ja vetovoimaisuuden kasvu edellyttävät uusien yritysten perustamista sekä jatkajia jo olemassa oleville yrityksille. Tämän hankkeen tavoitteena […]

S.E.E.D- Social entrepreneurship and ecosystems development 

S.E.E.D - Social entrepreneurship and ecosystems development Sytytä kipinä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen! Tämä kansainvälinen Erasmus+ KA220 -hanke perehdyttää opettajia yhteiskunnallisen yrittäjyyden kiehtovaan maailmaan. Kolmen EU-maan opettajien yhteistyöllä rakennetaan verkkokurssi, joka innostaa ja valmentaa opettajia sytyttämään saman kipinän opiskelijoissaan.  Matkalla kohti yhteiskunnallista muutosta:  Lisäksi hanke:  Hankeaika 1.9.2023-28.2.2026  Tavoitteet ja toimenpiteet  Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalista yrittäjyyttä alueella ja […]

VET2Sustain - Promoting sustainable, inclusive and digital Vocational Education and Training  

VET2Sustain – Promoting sustainable, inclusive and digital Vocational Education and Training Tämän kansainvälisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä Euroopan maissa. Uusien menetelmien avulla pyritään edistämään työllisyyttä sekä parantamaan ammatillisia taitoja ja pätevyyksiä.  Ammatillinen koulutus on avainasemassa yksilöiden työelämään valmentamisessa. Työmarkkinoiden muuttuessa koulutuksen on kehityttävä pysyäkseen relevanttina ja tehokkaana. Hanke parantaa ammatillisen […]

Saimaa lautasella -hanke

Saimaa lautasella-hankkeessa tuetaan paikallisia ruoka-alan yrittäjiä kaupallistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa

Hankkeessa vastataan matkailu- ja ravitsemisalan osaajatarpeeseen työelämälähtöisesti.