Kaavio digitointiprosessista

JoDi – Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille

Hankkeessa vastataan kasvaviin digitointiosaamisen tarpeisiin kehittämällä työelämälähtöinen digitoinnin koulutusohjelma.

Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle

Hankkeessa rakennetaan tapahtuma-alalle suunnattuja koulutustuotteita joustavasti verkkoon.

CE4RT Circular Economy 4 Regenerative Tourism -hanke

Hankkeessa kehitetään matkailualan yritysten osaamista liittyen kiertotalouteen ja uudistavaan matkailuun.

Opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen Samiedussa

Hankkeen avulla lisätään Samiedun opiskelijahuollon vahvuutta hyvinvointivalmentajan työpanoksella.

ERASMUS+ KA2 EcoGreen

Hankkeessa koulutetaan opettajia ja toissijaisesti myös opiskelijoita talouspolitiikan, kestävyyden ja hyvinvoinnin teemoissa.

Osaavan työvoiman ja opiskelijoiden saatavuuden lisääminen Savonlinnan talousalueelle

Hankkeessa tuetaan työperäisten maahanmuuttajien ja ulkomaisten opiskelijoiden sijoittumista töihin seutukunnalle.

VASKI – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

Hankkeen luodaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii työkaluna kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

OPVA haltuun Framåt med SSS -hanke

Hanke kehittää koulutuskokonaisuuden, joka tukee koulutuksen järjestäjien valmiutta OPVA:n tarjoamiseen.

Erasmus+ KA2 GreenVETnet 

Hankkeessa jaetaan parhaita käytänteitä siitä, kuinka ammatillinen koulutus voi toimia siltana työelämän kestävään kehitykseen.

Erasmus+ KA2 Digital VET 4 all 

Hankkeessa vastataan osallisuuden ja tasapuolisuuden haasteisiin virtuaalisissa opetus- ja oppimisympäristöissä.