Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa

Työn murros ja toimintaympäristön muutokset haastavat johtamista ja toimintatapoja kaikilla aloilla, mutta erityisesti palvelualoilla. Työvoiman saatavuuden haasteet, suuri vaihtuvuus ja joiltakin osin työvoiman matala osaamistaso vaativat erityisiä kehittämistoimia. Matkailu- ja ravitsemisalan yrityksillä on tarve lisätä työpaikoilla tapahtuvaa ja rajattuun tarpeeseen soveltuvaa koulutusta henkilöstölle, jotta osaamisen taso nousee nopeasti.

Hankeaika

1.8.2023–31.5.2025

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on vastata matkailu- ja ravitsemisalan kasvavaan osaajatarpeeseen työelämätarpeista johdetuilla koulutustavoilla ja -tavoitteilla, monipuolistaen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tapoja. Samiedun ja Esedun pilotit kohdistuvat suorittavan työn henkilöstön osaamistarpeisiin ja Xamkin pilotit mm. johdon ja esihenkilöiden osaamistarpeisiin.

Hankkeessa selvitetään mukaan sitoutuneiden työpaikkojen henkilöstön osaamistarpeet ja suunnitellaan, testataan ja arvioidaan kartoituksen pohjalta joustavia koulutuksia; Samiedussa tutkinnon osia pienempiä osaamiskokonaisuuksia, jotka rakentuvat suorittavaksi verkko-oppimisalustalla ja joiden sisältöjä tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Tavoitteena on myös vahvistaa alan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä työelämän yhteistyötä luoden yhteinen, ennakoiva ja systemaattinen toimintatapa koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen ja yhteiseen tiedon jakamiseen. Hankkeessa suunnitellaan, testataan ja arvioidaan vuosikellon kaltaista toimintaa vuoden 2024 aikana, ja vuonna 2025 vuosikello jalkautetaan osaksi normaalia toimintaa.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk, päähankkeen toteuttaja
Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä Samiedu, osahankkeen toteuttaja
Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu, osahankkeen toteuttaja

Budjetti

166 432 €

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme