Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat 

Hankkeen tavoitteena on edistää kannattavaa ja ilmastoviisasta metsän- ja luonnonhoitoa sekä kehittää luonnontuotteiden hyödyntämistä. Hankkeen avulla pyritään monipuolistamaan Etelä-Savon metsä- ja luontoalan yritysten palveluita ja tuotteita. 

Hankkeessa luodaan uusia sijainnista riippumattomia koulutuksia metsä- ja luontoalalle esimerkiksi turvemaiden ennallistamiseen ja ilmastokestävään hyödyntämiseen kosteikkoviljelyn keinoin. Metsä- ja luontopalveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi pilotoidaan luonnonvara-alalla toimivaa osuuskuntamuotoista yritysmallia ja järjestetään yrittäjyysvalmennusta.  

Hankkeen osallistujiksi haetaan metsä- ja luontoalalla jo toimivia yrittäjiä ja alasta kiinnostuneita henkilöitä.

Hankeaika

1.3.2024 – 31.12.2025

Hankkeen toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 261 514 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF (80 %) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (20 %).