Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen (1079)

Hoiva-avustajien työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen -hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja lisätään työpaikkaohjaajien ohjausosaamista. Hanke kohdistuu talla hetkellä Samiedussa opiskeleviin hoiva-avustajiin sekä oppilaitokseen normaalin jatkuvan haun kautta tuleviin opiskelijoihin. 

Hankkeen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksena (JOTPA).

Hankeaika

12.4.2023 – 30.11.2024

Hankkeen tavoite ja toiminta

Koulutuksen aikaisia tukitoimia ovat hankkeessa suunnitellut oppisopimuskoulutuksen suunnitelma ja selkeäkielinen materiaali oppilaitoksessa tapahtuvan sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osaamisen hankkimiseen. Mahdollisuuksien mukaan materiaaleissa, opetuksessa sekä oppimisessa hyödynnetään interaktiivisia materiaaleja sekä oppijoiden osallistamista.

Tuotoksena suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa työpaikkaohjaajakoulutus, jossa huomioidaan erityisesti hoiva-avustajakoulutuksen tarpeet.  Painopisteenä koulutuksessa on maahanmuuttaneiden opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä erityispiirteitä. Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali viedään pääosin verkkoon, mutta se sisältää myös lähitapaamisia ja yksilöllistä ohjausta.

Lisäksi oppisopimusopiskelijoille suunnitellaan verkkoon selkeäkielinen kokonaisuus, joka sisältää suunnitelman hoiva-avustajien kahden tutkinnon osan (Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen) oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen lähipäivien opetuksesta sekä tehtäviä työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen tueksi.  Materiaalin tarkoitus on tukea sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa oppisopimuskoulutuksen etenemisessä ja opettajia opiskelijoiden osaamisen edistymisen seurannassa.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

38 500,00 €

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme