VET2Sustain – Promoting sustainable, inclusive and digital Vocational Education and Training

Tämän kansainvälisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä Euroopan maissa. Uusien menetelmien avulla pyritään edistämään työllisyyttä sekä parantamaan ammatillisia taitoja ja pätevyyksiä. 

Ammatillinen koulutus on avainasemassa yksilöiden työelämään valmentamisessa. Työmarkkinoiden muuttuessa koulutuksen on kehityttävä pysyäkseen relevanttina ja tehokkaana. Hanke parantaa ammatillisen koulutuksen käytäntöjä vastaamaan työelämän tarpeita ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on kehittää yhteisiä ammatillisia pätevyyksiä ja luoda vahva eurooppalainen verkosto tulevaisuuden yhteistyötä varten. 

Hankkeen päämääränä on: 

  • Lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta Euroopassa 
  • Ylläpitää ammatillisen koulutuksen korkeaa laatua 
  • Varmistaa digitalisaation, osallisuuden, vihreän siirtymän ja kansainvälistymisen huomioiminen koulutuksessa 

Ammatillisen koulutuksen on pysyttävä ketteränä ja sopeuduttavana vastaamaan muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin. Keskittymällä digitaalisiin taitoihin, pehmeisiin taitoihin, elinikäiseen oppimiseen, työnantajayhteistyöhön sekä monimuotoisuuteen ja osallisuuteen ammatillinen koulutus voi valmistaa opiskelijat tulevaisuuden työtehtäviin. 

Hankeaika 

1.1.2024–31.12.2026 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Järjestämme joukon tapahtumia (työpajoja ja kokouksia) sekä kansallisesti/alueellisesti että kansainvälisesti, tavoitamme suoraan yli 300 opiskelijaa, yli 150 työelämän edustajaa ja lukuisia VET-opettajia, päättäjiä sekä potentiaalisia opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Luomme myös verkkoalustan ammatillisen koulutuksen harjoittajille.  

Toteuttajat 

Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

  • Alankomaat: Alfa-college, Aventus, MBO Raad 
  • Italia: ENAC, Learningdigital 
  • Saksa: Region Hannover (BBS Syke, BBZ Dr Jürgen Ulderup), HWK Hannover 
  • Suomi: Koulutuskeskus Brahe, Kainuun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Samiedu, Vamia, Vaasan ammattikorkeakoulu / Muova, ThingLink Oy 

Budjetti 

950 000 €, Samiedun osuus on 40 212 €. 

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta tästä tai rahoittajan portaalissa tästä.

  

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme