Tuettu polku työllistymiseen

Tuettu polku työllistymiseen  -hankkeen tavoitteena on kehittää tuettua opiskelijalähtöistä polkumallia opintojen aloituksen ja opintojen aikaisen tuen osalta, hakeutumisessa, opintojen aikana, työelämässä oppimisessa, näytöissä ja verkko-opiskelussa. Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista sekä lisätä opintojen sujuvuutta.

Erityistä tukea tarvitsevien sekä opintojen etenemisen haasteita omaavien oppivelvollisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. ​Tämä ohjaa meitä koulutuksen järjestäjiä kehittämään uudenlaisia toimintaprosesseja opiskelijoiden tueksi. Toimiva moniammatillinen yhteistyö, huoltajan tuki sekä riittävä ja yli nivelvaiheiden jatkuva tuki vaikuttavat myönteisesti ammatillisista opinnoista suoriutumiseen.

Hankkeen myötä organisaatioomme muodostuu uusi toimintamalli, jossa opettajat, ohjaajat ja taitovalmentajat antavat opiskelijoille aiempaa parempaa oikea-aikaista tukea, saavat uusia työkaluja opiskelijoiden motivoimiseen opinnoissa sekä lisäävät opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukyvyn vahvistumista opiskelijahuollon avulla.

Hankeaika

1.1.2024 – 30.6.2025

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tuloksena tullaan luomaan uusi toimintamalli, jossa opiskelijoille luodaan aiempaa parempaa oikea-aikaista tukea, saadaan uusia työkaluja opiskelijoiden motivoimiseen opinnoissa sekä lisätään opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukyvyn vahvistumista opetushenkilöstön ja opiskelijahuollon yhteistyönä.  

Hankkeen toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 140 500 euroa. Hanketta rahoittavat Opetushallitus (OPH) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedu.