Työpolut Savonlinnaan

Työvoiman saatavuus on noussut keskeiseksi haasteeksi yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Työpolut Savonlinnaan -hankkeessa pyrimme helpottamaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia alueellamme ja kehittämään ratkaisuja Savonlinnan seudun kohtaanto-ongelmaan. Osaavan työvoiman saatavuus on edellytys myös Etelä-Savon strategisten kärkien toteutumiselle.

Hankkeessa teemme yhteistyötä mm. Savonlinnan elinkeinopalveluiden, työllisyyspalveluiden, yrittäjäjärjestöjen ja TE-palveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.

Hankeaika

1.1.2024 – 31.12.2025

Tavoitteenamme on

  • Edistää työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä, helpottaa yrityksissä osaavan työvoiman saatavuutta.
  • Kehittää työnhakijalähtöistä rekrytointi- ja perehdytysosaamista lähinnä mikro- ja pk-yrityksissä verkkokoulutusten ja työpajojen avulla.
  • Lisätä työnantajien ymmärrystä ja tietoutta rekrytointi- ja perehdytysosaamisen sekä työyhteisön vastaanottavuuden merkityksestä​ työmarkkinoilla.
  • Auttaa työttömiä työnhakijoita työpaikan saamisessa​ osaamisen kehittämisen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamisen kautta.
  • Auttaa työnantajia katsomaan työnhakijan osaamista työhakemuksen takana (sokkorekrytointi).
  • Vaikuttaa työnantajien ja työyhteisöjen asenteisiin kansainvälisyyttä ja monimuotoisuutta kohtaan.

Toimenpiteet

Ammattiopisto Samiedu osallistuu kehittämiseen työnhakijoiden ja työnantajien välisten osaamiskuilujen kaventamiseen liittyvissä asioissa.

TP1: Työnantajien rekrytointi- ja perehdytysosaamisen kehittäminen ja tuki

Yrityskartoituksen tuloksiin perustuen kehitämme rekrytointi- ja perehdytysosaamista edistävän verkkokoulutuspaketin. Lisäksi toteutamme työpajoja tukemaan yritysten rekrytointi- ja perehdytysosaamisen vahvistumista. Rakennamme myös koulutuspaketin yrityksille ensimmäisen rekrytoinnin tueksi, erityisesti yksinyrittäjät huomioiden.  Pyrimme lisäämään työnantajien tietoisuutta perehdytyksen merkityksestä työvoiman veto- ja pitovoiman kannalta.

TP2: Haastavimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymispolku

Osallistumme haastavimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymispolun edistämiseen yksilöllisiä koulutusratkaisuja ja oppisopimusmallia hyödyntäen. Lisäksi pyrimme vahvistamaan alueellista verkostoyhteistyötä tukeaksemme hankkeen henkilöasiakkaiden hyvinvointia ja parempaa elämänhallintaa heidän työssä jaksamisensa tueksi.

TP3: Monimuotoistuvan työyhteisön valmiuksien kehittäminen

Edistämme sokkorekrytointien käyttöönottoa yrityksissä kehittämällä yritysten avuksi rekrytointimallia tätä varten.

Toimenpiteissämme huomioimme myös kansainvälisten osaajien työnhaun vahvistamiseen liittyviä asioita hyödyntäen Talent Boost -kehittämisohjelman tuloksia.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä – osatoteuttaja

Savonlinnan Hankekehitys Oy – päätoteuttaja

Savonlinnan Työllisyyspalvelut – osatoteuttaja

Budjetti

147 936 € / Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme