Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä

Kehitämme sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työelämän tarpeisiin perustuvaa osaamista. Samalla vahvistamme sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ennakoinnissa sekä työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tunnistamme alan osaamiskapeikkoja sekä koulutustarjonnan puutteita, joihin vastataan täydentävillä koulutuksilla. Parannamme koulutuksen osuvuutta, tarjontaa ja laatua huomioiden alan osaamis- ja kehitystarpeet.

Hankeaika

1.10.2023–31.12.2025

Hankkeen tavoite ja toiminta

Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Tämä toteutetaan kehittämällä Etelä-Savon ennakointia, osaamista ja alueen toimijoiden yhteistyötä.  Sosiaali- ja terveysalalla on pulaa osaajista ja tämä vaikuttaa työntekijöiden kuormitukseen ja työoloihin. Hanke pyrkii ratkaisemaan näitä haasteita kehittämällä osaamistarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja luomalla houkuttelevia koulutus- ja urapolkuja.

Tavoitteena on parantaa alan vetovoimaa, lisätä koulutusten alueellista saavutettavuutta ja vahvistaa osaavan työvoiman alueellista saatavuutta. Koulutus- ja urapolkujen avulla pyritään lisäämään yhteistyötä työnantajien, koulutuksen järjestäjien ja hallintoviranomaisten välillä sekä parantamaan alan viestintää.

Hankkeen toimenpiteinä Ammattiopisto Samiedu suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä työelämän ja erityisesti hyvinvointialue Eloisan kanssa täydennyskoulutuksia työelämässä jo olevien ja alalle palaavien tarpeisiin. Suunnittelussa hyödynnetään hankkeessa saatua ennakointitietoa osaamiskapeikoista sekä sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonnan puutteista. Koulutustuotteiden suunnittelussa huomioidaan myös 1.8.2024 toteutuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistus.

Lisäksi Samiedu selvittää omalta osaltaan Savonlinnan seutukunnan koulutustarjontaa, uudistettuja tehtävien sisältöjä ja urapolkuja sekä alalle palaavien osaamisen kehittämistarpeita. Olemme mukana rakentamassa ja testaamassa koulutus- ja osaamistarpeiden yhteistyö- ja ennakointimallia toisen asteen koulutusten osalta.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) – päätoteuttaja
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu) – osatoteuttaja
Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa) – osatoteuttaja
Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) – osatoteuttaja

Budjetti 

139 620,60 €

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme