13.02.2024

Samiedu ja Eloisa luovat yhdessä veto- ja pitovoimaa sotealalle – ensimmäinen täydennyskoulutus maaliskuussa

Samiedu on mukana maakunnallisesti merkittävässä verkostohankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan vetovoimaa sekä ratkaista alan osaajapulahaasteita. Hankkeessa keskitytään kehittämään Etelä-Savon alueen ennakointia, osaamista ja yhteistyötä nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu sekä Etelä-Savon koulutus Oy, Esedu.

Sosiaali- ja terveysalalla on pulaa osaajista ja tämä vaikuttaa työntekijöiden kuormitukseen ja työoloihin. Tähän halutaan vastata kehittämällä alueen osaamistarpeita vastaavaa koulutustarjontaa ja luomalla houkuttelevia koulutus- ja urapolkuja sosiaali- ja terveysalalle. Samiedun sosiaali- ja terveysalan tiimipäällikkö Mia Mäntysaari näkee hankkeen merkityksen alueelliselle yhteistyölle suurena.

– Hanke tiivistää yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien oppilaitosten välillä että hyvinvointialueen kanssa. Tulevaisuudessa lähestymme hankkeen tiimoilta myös muita seutukuntamme hoitoalan työnantajia. Yhdessä luomamme yhteistyö- ja ennakointimalli sekä osaamisen ja urapolkumallin kehittäminen luovat varmasti työvoimapulasta kärsivälle hoitoalalle veto- ja pitovoimaa, Mäntysaari uskoo.

Samiedun rooli hankkeessa on suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa täydennyskoulutuksia jo työelämässä oleville sekä alalle palaaville henkilöille. Koulutusten suunnittelussa hyödynnetään hankkeessa syntynyttä ennakointitietoa osaamiskapeikoista ja alueen koulutustarpeista. Samiedun sosiaali- ja terveysalan opettajat Eeva-Kaisa Laine ja Marja-Riitta Saavalainen vastaavat hankkeessa erityisesti täydennyskoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Ensimmäinen hankkeen kautta toteutettava koulutus käynnistyy jo maaliskuussa, jolloin meillä Samiedussa on tarjolla neljän iltapäivän mittainen hyvinvointiteknologiakoulutus työelämälle, Saavalainen kertoo. Maksuton koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan, miten hyvinvointiteknologiaa voidaan hyödyntää ikääntyneiden asiakastyössä. Koulutuksessa pääsee perehtymään ikääntyneiden turvallisuuteen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviin laitteisiin sekä erilaisiin virkistys- ja pelisovelluksiin.

Hakeutuminen tähän koulutukseen on parhaillaan käynnissä. Seuraava koulutuskin on jo suunnitteilla.
– Se käsittelee haavanhoitoa, Laine ja Saavalainen raottavat suunnitelmia.


Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hanke on käynnissä 1.10.2023-31.12.2025. Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Xamk, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu, Etelä-Savo Koulutus Oy, Esedu ja Etelä-Savon hyvinvointialue, Eloisa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR+-ohjelmasta.

Voit lukea hankkeesta lisää Xamkin verkkosivuilta.

Jaa artikkeli