Innovatiivisen yrittäjyyden huippuyksikön kansainvälisen rahoitushaun valmisteluhanke

Hankkeella edistetään sekä Etelä-Savon TKI-työkartan tavoitteiden että Samiedun strategian toteutumista kansainvälisyyden ja yrittäjyyden kasvattamisessa. Hankkeella vastataan myös maakuntaohjelman osaamis- ja väestöhaasteeseen sekä vahvistetaan osaavien tekijöiden löytämistä työmarkkinoilta poistuvien tilalle.

Etelä-Savon alueen elinkeinoelämän rakenne ja vetovoimaisuuden kasvu edellyttävät uusien yritysten perustamista sekä jatkajia jo olemassa oleville yrityksille. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen yrittäjyyden huippuyksikön kansainvälinen hankeverkosto, joka haluaa yhdessä rakentaa yhteisen toimintamallin tukemaan alueellista kokeilukulttuuria yrittäjyysosaamisen ja osaajien saatavuuden varmistamiseksi. Luotavan verkoston myötä pyrkimyksenä on, että oppilaitokset ja elinkeinoelämä tekevät yhteistyötä kansainvälisesti osaamisen kasvattamiseksi tarvelähtöisesti sekä panostavat saavutettavaan koulutustarjontaan.

Samiedussa kehitämme ja ylläpidämme yksilöiden ammatillista osaamista, vastaamme työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin, edistämme työllisyyttä ja jatkuvaa oppimista sekä annamme valmiuksia yrittäjyyteen. Olemme alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen ammatillinen vaikuttaja. Kehitämme tulevaisuuden osaamista ja elinvoimaa yhteistyöhakuisesti eri verkostoissa, myös kansainvälisesti.

Hankeaika

1.2.2024–31.7.2024

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tuloksena tullaan luomaan yrittäjyyden huippuyksikön kehittämistyöhön sitoutunut kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka laatii hankkeen aikana yhteisen hankehakemuksen kansainväliseen rahoitukseen.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 29 766 euroa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella (80 %) ja Samiedu (20 %).