JoDi – Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille

Hankeaika

1.5.2023-31.5.2025

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu ja Kansallisarkisto

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ESR+ (Erityistavoite 4.2. Uutta osaamista työelämään).

Hankkeen tavoite ja toiminta

Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (JoDI) -hankkeen tavoitteena on vastata kasvaviin digitointiosaamisen tarpeisiin kehittämällä työelämälähtöinen digitoinnin koulutusohjelma, joka varmistaa digitointiosaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen maakunnallisesti.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan media- ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon valinnainen tutkinnon osa Tallennetuotannossa työskentely (30 osp). Tutkinnon osasta rakennetaan verkkototeutus, jota varten hanketoimijat tuottavat opetus- ja oppimateriaalia yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Samiedun media-alan opettajat suunnittelevat tutkinnon osaan kuuluvan työelämässä järjestettävän koulutuksen yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan Kansallisarkiston kanssa. Verkko-opinnon toteuttamisesta vastaa Samiedun verkkopedagogiikan asiantuntija yhteistyössä opettajien kanssa. Lisäksi tarkoituksena on luoda digitointiosaamisen osaamismerkki, joka toimisi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden digikyvykkyyttä ja digitointitaitoja muistiorganisaatioiden tarpeet huomioon ottaen, tuottaa koulutusmateriaaleja ja järjestää työelämälähtöistä digitointikoulutusta. Koulutusten suunnittelussa hyödynnetään aiempien digitointihankkeiden tuloksia ja ennen hanketta tehtyä selvitystyötä. Yhteistyössä Kansallisarkiston ja muiden muistiorganisaatioiden kanssa tarkoituksena on muodostaa digitoinnin osaaja- ja alumniverkosto, joka tukee digitointiosaaminen kehittämistä ja kehittymistä monipuolisissa toimintaympäristöissä-

Hankkeen tuloksena on jatkuvaa oppimista tukevat koulutus- ja työelämäpolut, uusia digitoimisen asiantuntijoita ja toteuttajia sekä osallistujien digitointiosaaminen ja -kyvykkyyden kehittyminen.  

Hanke tukee myös vihreää siirtymää ja kulttuuriperinnön säilyttämistä. Samiedu toimii hankkeen osatoteuttajana ja osallistuu kehitystyöhön aktiivisesti.

Budjetti

158 146 €

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme