Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kiinnostaako kasvatus- ja ohjaustyö eri ikäisten tai tukea tarvitsevien parissa? Opiskele kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Se valmentaa sinut tekemään ohjaustyötä oppilaitoksissa, iltapäivätoiminnassa tai muissa työympäristöissä lasten, nuorten ja aikuisten parissa.

Työsi on vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on edistää tasavertaisuutta, osallisuutta sekä toisten kunnioittavaa kohtaamista. Tuet omalta osaltasi asiakkaasi myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä.

Voit painottaa osaamistasi oman innostuksesi mukaisesti esimerkiksi kuvataiteen tai musiikin hyödyntämiseen ohjauksessa tai vaikka lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tukemiseen.  

Koulutuksen sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Voit opiskella meillä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalaa.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus ja ohjausalalla 20 osp
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai ovat kiinnostuneita työskentelemään alalla. Kaikki hakijat haastatellaan.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Opintomaksu on 400 euroa.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen milloin vain ja aloittaa opinnot pääsääntöisesti joka kuukausi.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!