Metsäenergiantuottaja, metsäalan perustutkinto

Puun ympärillä riittää tekemistä. Metsäenergiantuottajana olet osaltasi rakentamassa kestävää metsätaloutta. Korjaat, kuljetat ja varastoit energiapuuta tai turve-energiaa ympäristöarvoja vaalien. 

Jo opiskeluaika on käytännönläheistä. Maastossa vietettyjen viikkojen myötä sinulle tulevat tutuiksi työn itsenäinen luonne ja vastuunkanto. Työelämässä voit luoda uraa koneelliseen puunkorjuun ja lähikuljetuksen työtehtävissä. 

Koulutuksen sisältö

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Metsäenergiantuottajaksi opiskellessasi opiskelet metsäenergian tuotannon osaamisalaa. Voit opiskella myös metsäkoneenkuljettajaksi metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 125 osp 

 • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen 25
 • Metsätraktorin käyttö 20
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 30
 • Energiapuun korjuu ja varastointi 50

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

 • Energiapuun jalostus 10 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
 • Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto 10
 • Metsien monikäyttö 10 osp
 • Metsänhoito- ja maanmuokkauskoneen käyttö 10 osp
 • Metsänhoitopalvelut 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut 30 osp
 • Työkoneiden kunnossapito 15 osp
 • Metsäkoneen huolto ja korjaus 40 osp
 • Metsäkoneen vianhaku 35 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
 • Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot 

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2025.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?