Metsäkoneenkuljettaja, metsäalan perustutkinto

Puun ympärillä riittää tekemistä. Hakkuu- tai ajokoneen puikoissa pääset tekemään vastuullista ja tarkkuutta vaativaa työtä metsissä. Kaadat, karsit ja katkot – kädenjälkesi näkyy luonnossa jopa vuosikymmenten ajan.

Jo opiskeluaika on käytännönläheistä. Maastossa vietettyjen viikkojen myötä sinulle tulevat tutuiksi työn itsenäinen luonne ja vastuunkanto. Työelämässä voit luoda uraa koneelliseen puunkorjuun ja lähikuljetuksen työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Metsäkoneenkuljettajaksi opiskellessasi opiskelet metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa. 

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp 

 • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen 25 osp  
 • Metsätraktorin käyttö 20 osp 
 • Työkoneiden kunnossapito 15 osp  

Valinnaiset tutkinnon osat 65 osp 

 • Koneellinen puutavaran valmistus 65 osp 
 • Koneelliset maanmuokkaus- ja metsähoitotyöt 65 osp 
 • Puutavaran lähikuljetus 65 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp 

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp 
 • Metsien monikäyttö 10 osp  
 • Metsänhoito- ja maanmuokkauskoneen käyttö 10 osp 
 • Energiapuun korjuu ja varastointi 50 osp 
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 30 osp 
 • Metsänhoitopalvelut 30 osp 
 • Puunkorjuupalvelut 30 osp 
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp 
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp 
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella. Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista. 

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • insuliinihoitoinen diabetes 
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt 
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä 
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus 
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus 
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma 
 • mielenterveyden häiriöt 
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu. 

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2025.

Toteutamme koulutuksen yhteistyössä Esedu, Etelä-Savon ammattiopiston kanssa.  


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?