Metsäkoneenkuljettaja, metsäalan perustutkinto

Puun ympärillä riittää tekemistä. Hakkuu- tai ajokoneen puikoissa pääset tekemään vastuullista ja tarkkuutta vaativaa työtä metsissä. Kaadat, karsit ja katkot – kädenjälkesi näkyy luonnossa jopa vuosikymmenten ajan.

Jo opiskeluaika on käytännönläheistä. Maastossa vietettyjen viikkojen myötä sinulle tulevat tutuiksi työn itsenäinen luonne ja vastuunkanto. Työelämään siirtyessäsi voit luoda uraa koneelliseen puunkorjuun ja lähikuljetuksen työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Metsäkoneenkuljettajaksi opiskellessasi opiskelet metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa. Voit opiskella meillä myös metsäenergiantuottajaksi metsäenergian tuotannon osaamisalalta.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Metsäkoneiden kunnossapito, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 85 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 65 osp

 • Koneellinen puutavaran valmistus, 65 osp
 • Puutavaran autokuljetus, 65 osp
 • Koneelliset maanmuokkaus- ja metsänhoitotyöt, 65 osp
 • Puutavaran lähikuljetus, 65 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp
 • Energiapuun jalostus, 10 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto, 10 osp
 • Metsien monikäyttö, 10 osp
 • Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö, 10 osp
 • Turvetuotanto, 10 osp
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 35 osp
 • Energiapuun korjuu ja varastointi, 50 osp
 • Turvetuotanto ja varastointi, 50 osp
 • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
 • Metsäkoneen huolto ja korjaus, 40 osp
 • Metsäkoneen vianhaku, 35 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2023. Haku siihen aukeaa keväällä 2023.

Toteutamme koulutuksen yhteistyössä Esedu, Etelä-Savon ammattiopiston kanssa. 


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?