OPVA haltuun Framåt med SSS -hanke

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Hankeaika

1.1.2022–31.12.2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hanke kehittää koulutuskokonaisuuden, joka tukee koulutuksen järjestäjien valmiutta OPVAn tarjoamiseen. Kokonaisuus rakentuu kuuden sisällöllisen teeman varaan:

  • Opiskelutaidot ja elämänhallinta
  • Kieli ja viestintä
  • Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa
  • Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot
  • Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut
  • Järjestämisen toimintamallit

Hankkeen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin ja ohjaus- ja opetushenkilöstön osaaminen ja tietoisuus OPVAsta osana opiskelijalle tarjottavia tukitoimia vahvistuu. Opiskelijat osaavat myös hyödyntää OPVAa osana oman osaamisen hankkimista. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti.

Toteuttajat

Turun kaupunki (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: 63 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Budjetti

Hankkeen budjetti Samiedun osalta on 42 600 euroa.       

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus).

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme