Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle

Hankkeessa rakennetaan lyhytkoulutustuotteita yhdessä alan toimijoiden kanssa vastaamaan puuttuvaa ohjelmisto-, turvallisuus- ja viestintäosaamisen kehittämistarpeita. Tapahtuma-alan resurssien turvaamiseksi tulevaisuudessa hanke vastaa myös kausityöläisten ja vapaaehtoisten osaamisen kehittämistarpeeseen.

Verkkoympäristöön rakennetut koulutustuotteet tuovat joustavan tavan hankkia osaamista. Toteutuksessa kokeillaan toimintamallia, jossa koulutus viedään lähelle asiakasta.

Hankeaika

1.6.2022–31.12.2024

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on turvata tapahtuma-alan resursseja tulevaisuudessa, kun alalta on koronan myötä poistunut osaavaa henkilökuntaa.

Verkko-oppimisalustalle rakennetaan uudet tutkinnon osaa pienemmät koulutuskokonaisuudet. Verkkoympäristöön rakennetut koulutustuotteet tuovat joustavan tavan hankkia uutta osaamista.

Hankkeen myötä muotoutuva uusi toimintamalli on myös laajennettavissa muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön koska lopuksi, oppimateriaalit ja tuotokset julkaistaan avoimesti muidenkin saataville.

Hankkeen mahdollistaa Opetushallituksen myöntämä rahoitus. Samiedun hankkeessa on mukana yhteistyössä tapahtuma-alan osaavimpia työntekijöitä, joiden kanssa kartoitetaan ja toteutetaan uutta verkko-opetus sisältöä.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 303 800 euroa.

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme