Osaavan työvoiman ja opiskelijoiden saatavuuden lisääminen Savonlinnan talousalueelle

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen edellytys Etelä-Savon strategisten kärkien ja niihin liittyvien osaamiskeskittymien ja kehittämisalustojen näkökulmasta.  

OTOS-hankkeessa toteutetaan kehittämistoimia, joilla tuetaan työperäisten maahanmuuttajien ja ulkomaisten opiskelijoiden sijoittumista harjoitteluun ja työhön seutukunnassa sekä yritysten osaamisen kehittämistä kansainvälisten osaajien hankintaprosessissa ja työpaikkaan kiinnittymisessä. Samiedu koordinoi ja toteuttaa hankkeen kehittämistyötä alueella tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin ja työelämän toimijoiden kanssa. 

Hankeaika

1.1.2023-31.3.2024

Tavoitteet

  • Tavoite 1: Osaavan kansainvälisen työvoiman ja opiskelijoiden saatavuuden lisääminen seutukunnalle muualta Suomesta ja ulkomailta.
  • Tavoite 2: Ammatillisten koulutuspolkujen kehittäminen kansainvälisten osaajien osalta.
  • Tavoite 3: Yritysten osaamisen ja vetovoiman kehittäminen kansainvälisten osaajien hankintaprosessissa, työllistämisessä ja pitovoiman kehittämisessä.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä kartoitetaan KV-osaajahankinnan kumppaneita ja luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa verkostoitunut malli osaajien ja opiskelijoiden hankintaan sekä osaamisen kehittämiseen. Hankkeen myötä ulkomailta tuleville opiskelijoille ja suoralle työvoimalle rakentuu ammatillista kehittymistä ja työllistymistä tukevat koulutuspolut.

Hankkeessa luodaan työelämään kiinnittymistä ja kielitaitoa tukevien lyhytkoulutustuotteiden toimintamalli sekä valmennetaan yritysten osaamisen kehittämistä kansainvälisten osaajien hankintaprosessissa ja työhön kiinnittymisessä sekä kansainvälisten osaajien pitovoiman osalta.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 924 €.

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme