VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hanke

Hankkeessa yritykset kehittävät asiantuntijoiden ohjauksessa omaa viestintää ja markkinointia. Parantuneella viestintäosaamisella on myönteiset vaikutukset yritysten liiketoimintaan. Yritykset saavat hankkeen avulla osaamista myös palvelumuotoilun menetelmistä, ja voivat hyödyntää niitä muissakin kehittämistoimissaan.

Hankkeessa jatkokehitetään PAMU Savonlinna -hankkeessa aloitettua suunnitelmaa hanketoimijoiden yhteisen viestinnän ja markkinoinnin toimintamalliksi.  Toimintamallia kehitetään yritysten kanssa yhteistyössä. Yritykset saavat tulevaisuudessa entistä paremmin tietoa Savonlinnan seudulla tarjolla olevista hankkeista, koulutuksista ja yrityspalveluista.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat oppilaitokset kehittävät yhdessä yritysten kanssa toimintatapoja, joilla yrittäjän tarvitsemaa viestintää voisi tehdä osittain oppilaitosyhteistyönä. Opiskelijalle yhteistyö tuo konkreettisia työelämäyhteistyön esimerkkejä ja kehittämistehtäviä. Yritykset saavat konkreettisia tuotoksia oman yritysviestinnän ja kansainvälistymisen tueksi.

Hankeaika

1.3.2022-30.9.2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on vahvistaa yhdessä Savonlinnan veto- ja pitovoimaa tarjoamalla yrityksille osaamista, tietoja ja resursseja liiketoiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun avulla.

Tavoitteena on myös tarjota hanketoteuttajien omaa osaamista helposti ja matalalla kynnyksellä alkavien ja toimivien yritysten käyttöön sekä aktivoida yhteiskehittämistä yritysten, oppilaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä.

Hankkeessa tehostetaan hanketta toteuttavien organisaatioiden omaa toimintaa, koordinoimalla yhdessä sekä ulkoista että sisäistä viestintää, ja rakennetaan yhteistä viestinnän ja markkinoinnin toimintamallia.

Samiedu on hankkeessa mukana yhteiskehittämisen toimintamallin rakentamisessa ja pilotoinnissa sekä testaamassa toimintatapoja, joilla yrittäjän tarvitsemaa viestintää voisi tehdä osittain oppilaitosyhteistyönä.

Toteuttajat

Savonlinnan Hankekehitys Oy (päätoteuttaja)
Hankkeen esittely Hankekehitys.

Osatoteuttajat:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 406 153 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja osatoteuttajat (20 %).

Hankkeissa tapahtuu

Lue lisää blogistamme