24.02.2023

Sinustako metsätalousyrittäjä?

”Koulutuksesta sai hyvän pohjan metsänomistajuudelle ja oman metsän arviointiin.”

Heli Martikainen suoritti Samiedussa metsäalan ammattitutkinnon, josta hän valmistui metsätalousyrittäjäksi. Kyseessä on laaja, useasta tutkinnon osasta koostuva opintokokonaisuus.

Ensimmäisenä pakollisena tutkinnon osana oli metsäalan työtehtävissä toimiminen. “Piti miettiä itse omaa työympäristöä ja metsänomistajuuteen liittyviä lakeja ja säädöksiä sekä mahdollisia työhön liittyviä riskejä”, Heli kertoo.

Seuraava tutkinnon osa oli talousmetsien hoitaminen, jossa pohdittiin, millainen on oma metsänpohja, mikä olisi hyvä hoitosuunnitelma metsälle, missä kunnossa tilan metsät ovat, mitä siellä pitäisi tehdä, onko tuhoja ja miten tehdään laadun arviointia. Talousmetsän hoitamiseen liittyy luonnonhoitokortin suorittaminen.

Yhtenä osiona oli myös puukaupan tekeminen, jossa opetetaan, kuinka tehdä kauppa ja sopimukset oikein sekä laaduntarkastus. “Tämä oli mielestäni hyvä tutkinnon osa”, Heli pohtii. Opiskelijoiden piti selittää esimerkiksi kuinka toteutetaan avo- ja harvennushakkuut tai tehdäänkö kuituja energiapuuhakkuut sekä miten niitä tehdään ja mitkä asiat näihin päätöksiin vaikuttavat.

Neljäs pakollinen tutkinnon osa oli metsätalouden hoitaminen, jossa käsiteltiin toimintaympäristöä, sertifiointia ja kaavoituksia liittyen omaan metsätilaan. Suurella osalla opiskelijoista oli jo omaa metsää tai heille oli tulossa metsää esimerkiksi perintönä.

”Harjoittelimme metsätilan talouden suunnittelua, kirjanpitoa ja metsäveroilmoituksen tekemistä”, Heli kertoo. “Kaikki opiskelijat olivat aikuisia, kaikilla oli suuri into oppia, ja kävimme keskenämme hyviä keskusteluja,” Heli kertoo. “Ikähaarukka oli aina 24-vuotiaasta eläkeläisiin. Mukana oli myös metsäkoneenkuljettaja, ja hänkin hyötyi tästä koulutuksesta. Opettajat Hanne Liukko ja Eveliina Tiilola, olivat ammattitaitoisia, kannustavia ja mukavia.”

Helin opiskelu tapahtui monimuoto-opintoina. ”Teoriaopinnot tapahtuivat verkossa, niitä tehtiin itsenäisesti sekä ohjatusti yhdessä. Lähipäivät järjestettiin metsätiloilla ja ne olivat hyvin antoisia. Opettelimme käyttämään mittausvälineitä kuten relaskooppia. Kävimme katsomassaluontokohteita, kuten hakkuualueita, ja pohdimme mm. onko metsään jätetty tarpeeksi säästöpuita.”

Tämä koulutus soveltui hyvin Helille, koska samalla hän tutustui omaan metsätilaansa. ”Kun tehtiin sukupolvenvaihdos kaksi vuotta sitten, niin ei ollut vielä aavistustakaan millaista metsää omistan. Koulutuksesta sai hyvän pohjan metsänomistajuudelle ja oman metsän arviointiin”, Heli luonnehtii.

Juttu on osa Samiedun medialan opiskelijoiden suunnittelemaa ja toteuttamaa Samiedu Sanomat -julkaisua.

Jaa artikkeli