30.06.2021

Sosterissa on haettavana 20 lähihoitajan oppisopimuspaikkaa

Sosteri aloittaa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä Ammattiopisto Samiedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. Yhteensä 20 lähihoitajan oppisopimuspaikkaa ovat haettavina Sosterin palveluasumisessa, kotihoidossa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. 

Oppisopimuksella opiskellessa opiskelija on työsuhteessa työnantajaan ja oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan. Opiskelija oppii työtehtäviä ja taitoja ammattivaatimuksien mukaisesti työpaikkaohjaajan ja opettajan ohjauksessa. Lähiopetusta toteutetaan oppilaitoksessa keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa.

– Oppisopimus on hyvä väylä hankkia lähihoitajan ammattitaito ja työllistyä alalle, jossa työllistymisnäkymät näyttävät tulevaisuudessa erittäin hyville. Tavoitteena on, että opinnoista valmistuvat työllistyvät Sosterissa erilaisiin lähihoitajan tehtäviin, Sosterin vs. ikäihmisten palvelujen johtaja Niina Laakkonen sanoo.

– Nuoret eivät pelkästään riitä paikkaamaan sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeita, joten kehitämme yhteistyössä työelämän kanssa entistä enemmän aikuisille sopivia joustavia opiskelumuotoja perinteisen lähiopetuksen rinnalle, toimialajohtaja Timo Welsby Samiedusta kertoo.

Welsbyn mukaan Sosterin kanssa tehtävässä oppisopimuskoulutusyhteistyössä tullaan hyödyntämään Samiedun verkko-oppimisympäristöä. Työpaikalla tapahtuvaan opetukseen osallistuvat Samiedun opettaja sekä syksyllä palkattava taitovalmentaja. Oppisopimusopiskelijan tukena on myös koulutettu mentori-ohjaaja Sosterista, joka ohjaa, tukee ja perehdyttää uutta työntekijää.

Koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille

Oppisopimuskoulutus sopii myös heille, joilla on taustalla toinen ammatillinen tutkinto, työkokemusta asiakaspalvelutehtävistä ja ovat toiveissa vaihtaa työhön hoitoalalle.

Oppisopimuksella voidaan koulutus räätälöidä valmiiksi myös, jos kyseessä on:

  • loppuvaiheen lähihoitaja- tai hoiva-avustajaopiskelija
  • aikaisemmin lähihoitajaopinnot keskeyttänyt
  • hoiva-avustajan / lähihoitajan tutkinnon aikaisemmin suorittanut, joka on ollut pitkään poissa hoito- / hoivatyöstä (perhevapailla, työssä jollakin muulla alalla, tms.)
  • ulkomailla hoitajatutkinnon suorittanut henkilö.

Koulutus toteutetaan joustavasti monimuotona

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Monimuotona voi opiskella ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisaloja. Opintojen kokonaiskesto on opiskelijan aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta riippuen keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä

Haku lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen on Kuntarekryssä auki 27.08.2021 saakka.

Opinnot alkavat syksyllä 2021. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

Lisätietoja

Sosteri:

  • vs. ikäihmisten palvelujen johtaja Niina Laakkonen puh. 044 417 3982
  • ylihoitaja Kirsi Matikainen puh. 044 417 3972
  • rekrytoija Anne Hirn puh. 044 417 3964
  • Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Samiedu 2.8.2021 alkaen:

  • tiimipäällikkö Vesa Väänänen puh. 044 550 6579
  • Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@samiedu.fi
Jaa artikkeli