01.06.2023

Ainutlaatuinen kohde sisustajaksi opiskeleville

Oopperatoimiston ilme uusittiin Samiedun opiskelijaprojektina

Toukokuisena viikonloppuna Savonlinnan oopperatoimistossa on ilmassa käsinkosketeltavaa innostusta. Tällä kertaa syy siihen ei ole alkamassa oleva oopperajuhlakausi vaan toimiston tiloja uudistavan projektin grande finale, jossa projektin suunnittelusta vastaavat sisustusalan opiskelijamme ovat päässeet vihdoin tositoimiin.

– Oopperatoimisto muutti tähän rakennukseen vuonna 1995, eikä täällä ole sen jälkeen tehty minkäänlaista remonttia. Nyt oli aika freesata tiloja ja tehdä niistä toimivammat. Samiedun opiskelijat tulivat mieleeni, koska teemme muutoinkin Samiedun kanssa yhteistyötä. Muun muassa oopperajuhlien lavastamo sijaitsee Pohjolankadun kampuksella, ja teatteritekniikan opiskelijat valmistavat meille tarpeistoa, oopperajuhlien talousjohtaja Tarja Halonen sanoo.

Samiedun sisustusalan opettaja Saila Nurminen ja Tarja tapasivat ensimmäistä kertaa asian tiimoilta tammikuussa, jolloin tehtiin myös sopimus toimeksiannosta. Tarja kertoo, että heidän toiveenaan oli saada laajennettua alakerran tilojen oopperamaista tunnelmaa yläkertaan. Lisäksi aiemmin oopperajuhlien festivaalijohtajan käytössä ollut yläkerran työhuone piti muuttaa käytännöllisemmäksi neljän hengen työtilaksi.

– Antamamme budjetti oli tiukka, joten yksi reunaehtomme suunnittelulle oli olemassa olevien kalusteiden ja materiaalien kierrättäminen.

Saila sanoo, että vuonna 1853 rakennettu ja Museoviraston suojelema kiinteistö on ollut parinkymmenen opiskelijan projektiryhmälle ainutlaatuinen työssäoppimiskohde.

– Heti alkuun jaoin oopperatoimiston tilat eri vaativuusluokkiin, jotta opiskelijat tiesivät, mitä tutkinnon osia he voivat siellä suorittaa. Puolet ryhmästä oli mukana pelkästään suunnitteluvaiheessa. Toteutukseen pääsi osallistumaan kymmenkunta opiskelijaa.

Maalarinvalkoinen vaihtui perinnetapettiin

Vuoden 2021 syksyllä sisustajan opinnot aloittanut jyväskyläläinen Marjo Levaniemi malttaa pitää pienen tauon työnteosta kerratessaan projektin vaiheita. Alusta alkaen fokus pidettiin tilaajan toiveissa. Opiskelijat perehtyivät tarkasti myös rakennuksen historiaan. Opettajien ja opiskelijoiden kesken pidettyjen palavereiden jälkeen opiskelijat jakautuivat ylä- ja alakerran suunnittelutiimiin. Kun kokonaisuus oli hahmottunut, suunnittelua jatkettiin tilojen mukaisissa pienryhmissä.

– Kullekin ryhmälle valittiin vastuuopiskelija, joka piti huolen siitä, että suunnittelu etenee aikataulussa.

Marjon mukaan vision löytyminen oli yllättävän helppoa, vaikka opiskelijoita oli paljon ja suunnittelutyötä tehtiin pitkälti etäyhteyksillä. Kokonaissuunnitelma oli valmis maaliskuussa, jolloin se esiteltiin kaikkine dokumentteineen tilaajalle.

– Toimiston henkilökunta sai kommentoida suunnitelmaa ja tehdä omia muutosehdotuksiaan. Alussa vähän epäilin, miten ryhmissä tehdyt suunnitelmat saadaan nivottua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mutta se huoli oli turhaa, Tarja sanoo.

Marjo iloitsee, että opiskelijat ovat päässeet käyttämään projektissa monipuolisesti taitojaan, kuten tekemään tilasuunnittelua, tapetoimaan, maalaamaan seiniä ja kalusteita sekä somistamaan.

– Yläkerran värisuunnittelussa lähtökohdaksi otimme Pihlgren & Ritolan kaksi upeaa perinnetapettia, joita oli oopperan varastossa ja joita tuli nyt myös yläkertaan. Yläkertaan tilasimme uudet verhot sekä muutamia toimistokalusteita. Alakerran aulaan saimme hakea somisteeksi oopperajuhlien puvustamosta pienoismalleja sekä aitoja oopperoissa käytettyjä pukuja.

Remontti jatkuu syksyllä

Osa opiskelijoiden tekemästä suunnitelmasta jää aikataulullisista syistä myöhemmin toteutettavaksi. Esimerkiksi lipputoimisto on tarkoitus remontoida syksyllä.

– On ollut hienoa seurata, miten yhdessä viikonlopussa on mahdollista saada aikaan isokin muutos, Tarja sanoo ja ihastelee yläkerrassa työskentelevien opiskelijoiden työnjälkeä.

Marjo kiittelee opiskelijoiden, opettajien ja tilaajan välistä yhteistyötä, joka on ollut vaivatonta.

– Projektissa on korostunut yhteistyön merkitys. Samoin se on opettanut, miten tärkeitä ammattitaidon osa-alueita ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataito ovat sisustajalle. Erityiskiitos opettajillemme – Sailan ohella tällä huikealla matkalla tukenamme ovat olleet Eeva Immonen ja Nina Parkkinen.

Samiedussa taideteollisuusalan ammattitutkintoa opiskelevat ovat eri puolilta Suomea. Muutama opiskelee jopa ulkomailta käsin. Se on mahdollista, koska tutkinto suoritetaan verkko-opintoina.

Sisustajaksi valmistava ammattitutkinto siirtyi saavutettavaksi verkkoon vuonna 2019. Verkko-opintojen myötä opiskelijamäärät ovat nousseet huimasti. Parhaillaan Samiedussa opiskelee sisustajaksi yli sata opiskelijaa, joita opettaa minun lisäkseni kaksi muuta opettajaa, Saila kertoo.

Jaa artikkeli