24.05.2022

Alussa olivat Teams, idea – ja opiskelijat

Verkko-opinnoissa on paljon opiskelijan kannalta hyvää, kuten vapaus opiskella itselle sopivaan aikaan ja itselle sopivassa paikassa. Vapauden kääntöpuolena voi kuitenkin olla myös kokemus yksinäisyydestä ja yhteisöllisyyden puutteesta. OLO-hankkeen puitteissa lähdettiin kehittämään opiskelijalähtöistä toimintaa, jonka tavoitteena oli mahdollistaa opiskeluun liittyvien ajatusten ja kokemusten jakaminen muiden verkko-opiskelijoiden kanssa.     

OLO-ryhmästä pontta opintoihin

Samiedun liiketoiminnan verkko-opiskelijoille oli tänä keväänä mahdollista osallistua vertaisryhmätoimintaan eli OLO-ryhmään, jonka tavoitteet ja toiminta muotoituivat osallistujien toiveiden mukaisesti. “Lähdin mukaan OLO-ryhmään, koska kaipasin itsenäisten verkko-opintojen rinnalle sosiaalisia kontakteja ja minua kiinnosti ajatus päästä opiskelijana ideoimaan ryhmätoimintaa” toteaa liiketoiminnan opiskelija Roosa Hokkanen. Myös Henna Siekkinen kaipasi opiskeluun rytmiä ja ajatustenvaihtoa opiskelukavereiden kanssa, mistä johtuen hän päätti lähteä mukaan ryhmätoimintaan.  

Ryhmäkoon jäädessä pieneksi, oli luontevaa ryhtyä ideoimaan toimintaa, jonka myötä mukaan saataisiin enemmän opiskelijoita. OLO-ryhmän opiskelijoilta löytyikin yhteinen mielenkiinnon kohde, minkä myötä opiskelijat ideoivat yhdessä Innostu taloushallinnosta –teematunnit. Liiketoiminnan verkko-opiskelijoille suunnatut teematunnit toteutettiin toukokuussa 2022 Teamsin välityksellä.   

Teematunneilta vinkkejä opiskeluun      

Teematunneilla syvennyttiin yleisesti taloushallinnon verkko-opiskelun mahdollisuuksiin Samiedussa sekä jaettiin opiskeluvinkkejä. Lisäksi järjestettiin oma teematuntinsa taloushallinnon työelämäjaksoista. Teematunneilla oli opiskelijoiden lisäksi liiketoiminnan verkko-opettaja Mikko Kurunsaari sekä verkko-oppimisen opinto-ohjaaja Sanna Lappalainen. Mikko kertoi yleisesti taloushallinnon verkko-opiskelusta sekä työelämäjaksoista. Sanna puolestaan veti teematunnin, jossa pureuduttiin taloushallinnon työllistymisen mahdollisuuksiin, osaamistarpeisiin sekä oman uran suunnitteluun erityisesti ForeAmmattia hyödyntäen.        

Roosa kertoo teematuntien vaikuttaneen opiskeluun positiivisesti: “Sain jakaa omia kokemuksiani sekä kuulla lisää tietoa työelämäjaksoja ja työllistymistä ajatellen”.  

Opiskelijalähtöistä toimintaa myös tulevaisuudessa  

Teematunneista kerätyn palautteen mukaan opiskelijalähtöiselle ryhmätoiminnalle toivottiin jatkoa myös tulevaisuudessa. Roosa kiteyttää toiveensa näin: “Toivoisin tulevaisuudessa ryhmätapaamisia, joissa jaettaisiin ajankohtaista tietoa, kokemuksia ja vinkkejä opiskeluun liittyen. Työelämän edustajia olisi kiva myös saada vieraaksi ja heidän kanssaan pohtia esimerkiksi sitä, miten etätyössäoppimisen mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää Samiedussa laajemmin.” 

Myös ryhmätoiminta saa positiivista palautetta: “OLO-ryhmätoiminta on lisännyt verkko-opintojen mielekkyyttä Samiedussa” tiivistävät Roosa ja Henna kokemuksensa.  

Alussa olivat siis Teams, idea ja opiskelijat. Mitä kaikkea täällä digitähtien alla syntyykään, kun opiskelijat pääsevät jatkossakin viemään ideansa toteutukseen? 

Sanna Lappalainen 
verkko-oppimisen opinto-ohjaaja  

Jaa artikkeli