19.04.2024

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikataan 100 miljoonalla eurolla jo vuonna 2025

Pääministeri Petteri Orpon hallitus julkaisi vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelman tiistaina 16.4. Tavoitteena hallituksella on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Suunnitelma sisältää leikkauksia myös ammatillisen koulutuksen rahoitukseen.

Päätöksen perusteluissa leikkauksista mainitaan seuraavaa:

”Opetus- ja kulttuuriministeriö varmistaa ohjauksella, että vähennys kohdistetaan erityisesti aikuisille, jo toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tai korkeamman asteen tutkinnon suorittaneille kohdentuvaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutukseen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen. Rahoituksen ja opiskelijapaikkojen vähennyksiä ei kohdenneta perusopetuksen päättävien nuorten tai vailla ammatillista perustutkintoa olevien koulutukseen.”

Rahoitusta vähennetään vuosittain sata miljoonaa euroa vuosien 2025–2028 aikana.

Rahoitusleikkausten vaikutukset ammatilliseen koulutukseen erityisesti aikuisopiskelijoiden osalta vaativat vielä täsmennyksiä. Selvää kuitenkin on, että jatkossa koulutuksella tulee tähdätä selkeämmin työmarkkina-aseman parantamiseen ja aiemmin suoritetun tutkintotason nostamiseen. Tämä tarkoittaa muutoksia esimerkiksi opiskelijavalintaan, kun esimerkiksi korkea-asteen tutkinnon suorittaneet eivät pysty hankkimaan ammatillista tutkintoa entiseen tapaan ja samoilla ehdoilla. Tähänkin asiaan saadaan tarkennuksia lähiviikkoina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että rahoitusvähennystä ei tehdä nk. juustohöyläperiaatteella, vaan leikkaukset kohdennetaan ammatillisiin koulutuksen järjestäjiin kunkin opiskelijarakenteen perusteella. Leikkaukset toteutetaan vuosittaisen rahoituspäätöksen yhteydessä rajaamalla oppilaitokselle asetettua opiskelijavuositavoitetta.

Saamme lisätietoja ja tarkennuksia päätöksen vaikutuksista ja linjauksista lähiaikoina. Tutkimme tarkasti hallituksen päätökset sekä rahoituksen kriteerit ja ohjaamme toimintaamme annettujen linjausten mukaisesti. On hyvä muistaa, että aikuisemman väestön kouluttaminen nuorten oppivelvollisten ohella on jatkossakin tärkeää, ja tutkimusten mukaan 60 prosenttia työssäkäyvistä tarvitsee uutta osaamista vuosittain. Lisäksi ammatillinen koulutus on ratkaisevassa roolissa työllisyyden hoidossa vuoden 2025 alusta alkaen.

Samiedun toiminnallinen ja rahoituksellinen asema on vahva, ja selviämme yhdessä tästäkin muutoksesta.

Jukka Mustonen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Jaa artikkeli