Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano.

Hankeaika

1.6.2018–31.12.2020

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ohjauksen kehittäminen

Toimenpiteet:

Kehitetään ohjauksen joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintamallia, jolla parannetaan opiskelijoiden opintopolkujen sujuvaa aloittamista ja yksilöllistä sisältöä. Kehitetään ohjauksen toimintamallia lisäämällä henkilöstön osaamista ja yhteistyötä sekä asiakaslähtöistä viestintää. Hyödynnetään tiedolla johtamista ja digitaalisia välineitä ja -järjestelmiä ohjauksen tukena. Ohjausta kehittämällä lisätään koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Tämän kehittämistoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijaksi hakeutuvaa sekä avoimen haun prosessia kolmen eri kehittämisteeman kautta:

  • Opiskelijaksi tulemisen ohjauspalvelujen kehittäminen nivelvaiheessa ennen opintojen alkua ja opintojen alussa (pt, at, eat, työvoimakoulutukset sekä oppisopimus) mukaan lukien verkossa tapahtuvan e-uraohjauksen toimintamallin luominen
  • Luoda hakeutumisen toimintamalli, jonka myötä voidaan turvata Savonlinnan alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaava laaja-alainen ja monipuolinen koulutustarjonta Eri alojen klusterimallin luomisen avulla.
  • Uudenlainen ammatillisen koulutuksen markkinointi, alojen ammattitaitovaatimusten sekä työelämälähtöisyyden korostaminen (vrt. yhteishakuun liittyvä markkinointi) erilaisten oppijoiden opinto- ja uraohjauksen kehittäminen

Kehittämistoiminnan muodostetaan ammattisen koulutuksen jatkuvan haun prosessit asiakas- ja opiskelijalähtöiseksi niin, että opintoja suunnittelevat aikuiset saavat tarvitsemansa tuen opintojen alussa sekä kehittämään uudenlaisia työllistymistä tukevia prosesseja yhteistyössä TE-palvelujen sekä rekrytointeihin erikoistuneiden yritysten kanssa.

Hakeutumisen toimintamalli kehittyy sellaiseksi, että sen myötä voidaan ylläpitää laaja-alaista koulutustarjontaa ja näin vastata alueen elinkeinoelämän työvoimatarpeeseen.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

150 000 €