22.11.2022

Aikuiset tarvitsevat yksilöllistä ja asiantuntevaa koulutukseen ohjausta

Aikuisten koulutukseen ohjauksen maakunnallisessa hankkeessa (AIKU) selvitimme, minkälainen tarve aikuisten koulutukseen ohjauksella on. Kohtasimme hankkeessa työttömiä ja työssä olevia aikuisia, jotka olivat ilman ammatillista koulutusta ja aikuisia, jotka olivat kiinnostuneita hankkimaan lisäkoulutusta tai osaamisen päivittämistä. Kohtasimme myös ammatinvaihtajia.

Henkilökohtaiselle ohjaukselle on tarvetta; se näkyi erittäin hyvin tapaamiemme asiakkaiden kohdalla. Teettämämme ”Aikuisten koulutusneuvonnan nykytila ja kehittämistarpeet Etelä-Savossa” -asiakastutkimuksen (n = 432) tulokset tukevat tätä vahvasti. Kyselyyn vastanneet aikuiset toivoivat koulutusneuvonnan olevan asiakaslähtöistä, helposti löydettävää ja asiantuntevaa sekä aikuiselle tiedonhakijalle suunnattua. Verkkopalvelujen rinnalle tarvitaan ehdottomasti edelleenkin kasvokkaista ja henkilökohtaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua ja sitä tulee olla tarjolla niin työllisille kuin työttömille.

Ohjauspalvelut saataville selkeästi ja yksilöllisesti

Aikuisten koulutustaso on Etelä-Savossa valtakunnallisessa vertailussa alhainen, ja ilman ammatillista tutkintoa olevia aikuisia on sekä työttömissä että työllisissä. Aikuisten uraohjauksen tarve on näkyvä. Asiakkaiden palaute nosti esiin mm. palvelujen hajanaisuuden ja vaikeaselkoisuuden, internetistä löytämisen ja ymmärtämisen haasteet sekä tarpeen henkilökohtaiselle koulutusohjaukselle.

Opintoja suunniteltaessa nousi konkreettisesti esiin rohkaisun tarve seuraavan askeleen ottamiseen kohti opintoja. Lisäksi tiedon tarve siitä, millaista opiskelu tänä päivänä ylipäätään on sekä opintojen rahoitusmahdollisuudet juuri ”minun” kohdallani. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan esim. koulutuksiin tutustumisia ja tapaamisia vastuuopettajan sekä opinto-ohjaajan kanssa ennen hakupäätöksen tekemistä, näistä oli paljon hyötyä oman alan löytymisessä ja opiskelupäätöksen tekemisessä. Osaa asiakkaista autettiin myös konkreettisesti tekemään opintohakemusta.

Opintojen rahoitussuunnitteluun kehitimme Aikussa Opintojen RahoitusBotin, joka ohjaa käyttäjälle juuri hänen tilanteeseensa sopivia opintojen rahoitusvaihtoehtoja.

Varsinkin työttömien aikuisten ohjaustoiminnan kannalta on tärkeää, että oppilaitosten uraohjauspalveluiden tarjontaa ja toimijoita tehdään tutuksi ohjauksen verkostolle. Tätä silmällä pitäen Aikussa laadimme maakunnan kaupunkeihin kuhunkin oman ohjauksen Verkostokartan, jota voivat hyödyntää ohjaustyössä toimivat asiantuntijat. Nämä molemmat linkit löytyvät Savostamo.fi -sivuilta.

Aikuisten koulutukseen ohjauksen tuloksia Samiedussa

Tapasin omalla Aiku-urallani vajaan vuoden aikana Samiedussa noin 40 koulutuksesta kiinnostunutta aikuista. Ohjausta saaneista vastasi lähettämääni kyselyyn 28 henkilöä.

Tässä kyselyn tuloksia:

  • Ohjauksen ja neuvonnan koki erittäin hyödylliseksi tai hyödylliseksi 24 asiakasta (86 %), keskiarvo 4,2 (asteikolla 1 – 5).
  • Opintoihin oli kyselyn ajankohtana (touko – kesäkuu 2022) hakenut jo puolet vastaajista.
  • Opinnot oli jo silloin aloittanut 11 opiskelijaa.
  • Ammattiopistoon oli hakeutumassa tai jo aloittanut yhteensä 19 henkilöä (68 %), joista Samiedun oli valinnut opiskelupaikakseen 11 henkilöä. Muutaman osalta prosessi oli vielä kesken opintopaikan suhteen.

Aikuisten koulutukseen ohjaus jatkuu hankkeen jälkeenkin

Samiedussa jatkuu aikuisten koulutukseen ohjaus myös hankkeen jälkeen. Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa annamme uraohjaajien toimesta Samiedun Pohjolankadun pääkampuksen ja Citypisteen lisäksi myös Savonlinnan ympäryskunnissa.

On ilo nähdä ja tavata Samiedun opinnot valinneita Aiku-asiakkaita koululla ja kuulla heidän tyytyväisyytensä saamaansa ohjauspalveluun ja rohkaisuun lähteä aikuisena opintielle, jonka kokevat tarpeelliseksi ja oikeaksi valinnaksi omalle urapolulleen. Jatkuvan haun kautta opintoihin haku on kätevää ja sen voi tehdä heti, kun opintokärpänen oman osaamisen kehittämiseen puraisee.

Päivi Kuusinen
Samiedun uraohjaaja

Jaa artikkeli