10.12.2021

Attendo ja Samiedu hakevat opiskelijoita lähihoitajien oppisopimuskoulutukseen

Valtakunnallisesti hoiva-, kuntoutus- ja asumispalveluita tarjoava Attendo ja Ammattiopisto Samiedu tekevät yhteistyötä lähihoitajien kouluttamiseksi ja rekrytoimiseksi Attendolle. Lähihoitajan oppisopimuspaikkoja on tarjolla 15 opiskelijalle. Opiskelijat ovat työsuhteessa Attendoon ja saavat koulutuksen ajalta palkkaa. Valmistuttuaan opiskelijan on mahdollista työllistyä Attendolle vakituiseen tehtävään.

Oppisopimuspaikat sijaitsevat Attendon yksiköissä Savonlinnassa, Kerimäellä ja Sulkavalla.

– Haemme oppisopimusopiskelijoita ikäihmisten ja vammaispalveluiden yksiköihin. Opiskelujen aikana on mahdollisuus tutustua useampaan toimipisteeseemme. Oppisopimus on nykyaikainen ja joustava tapa hankkia lähihoitajan ammattitaito. Alan työllisyysnäkymät näyttävät tulevaisuudessa hyvältä, Attendon rekrytointikoordinaattori Hanna Gök kertoo.

Koulutukseen haetaan Attendon verkkosivuilta osoitteesta ura.attendo.fi. Haku on avoinna 7.1.2022 asti.

Attendo kutsuu soveltuvat hakijat haastatteluun, jonka jälkeen heidät ohjataan Samiedun soveltuvuusarviointiin. Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aikaisempi kokemus ja osaaminen sekä suunnitellaan yksilöllisesti hänen tarpeitaan vastaava opintopolku.

Oppisopimusopiskelija oppii työtehtäviä ja taitoja ammattitaitovaatimusten mukaisesti Attendon työpaikkaohjaajan ja Samiedun opettajan ohjauksessa työpaikalla. Samiedulta oppisopimusopiskelijoiden tukena on myös uusi taitovalmentaja, joka toimii opiskelijoiden ohjauksen ja opetuksen apuna opastaen ja neuvoen työtehtäviin perehdyttämisessä ja työtehtävien suorittamisessa.

– Ammattitaitoisen ja lähihoitajan työkokemuksen omaavan taitovalmentajan työpanoksen turvin voimme varmistaa, että oppisopimusopiskelijat saavat koko opintojensa aikana ja tutkinnon osien eri vaiheissa riittävästi ohjausta ja työmenetelmiin perehdytystä tietopuolisen opetuksen lisäksi, hyvinvointi- ja liiketoiminta-alojen tiimipäällikkö Vesa Väänänen Samiedusta sanoo.

Tietopuolisia lähiopetuspäiviä toteutetaan tutkinnon osasta riippuen 2–4 päivänä kuukaudessa. Muu opetus ja oppiminen tapahtuu työpaikalla työtehtäviä suorittaen. Opiskelija voi valita osaamisalakseen ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, sairaanhoidon ja huolenpidon tai vammaistyön. Opintojen kokonaiskesto on aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta riippuen keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Lisätietoja

Jaa artikkeli