Yritysten digiosaamista ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään räätälöidyillä koulutuksilla

Yrityksen ja sen henkilöstön muutoskyvykkyys on yksi menestyksen avaimista – ajantasaisten digitaitojen avulla yritys luo paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle tulevaisuudessa. Asiakaslähtöinen liiketoiminta tuottaa arvoa sekä yritykselle että asiakkaalle. Asiakaslähtöisellä liiketoiminnalla voidaan kasvattaa myyntiä sekä parantaa asiakasuskollisuutta ja yrityksen kannattavuutta.

Savonlinnan seudun kevytyrittäjillä sekä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on nyt mahdollisuus päästä omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin räätälöityihin koulutuksiin. Koulutusten keskiössä ovat digitaaliset taidot, digitaalinen näkyvyys ja saavutettavuus sekä asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen.

Hankeaika

1.8.2021–31.8.2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien, olemassa olevien ja jatkajaa yritystoiminnalle etsivien yritysten digitaitoja, näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä, ja näin luoda paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja elinvoiman kehittymiselle tulevaisuudessa.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille tehdään yritysten toimintatapojen kartoitus, jolla selvitetään yritysten nykytilanne digitaitojen, liiketoiminnan asiakaslähtöisyyden ja palvelujen näkyvyyden suhteen. Kartoitukseen pohjautuen yrityksille suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia, joiden keskiössä on digitaaliset taidot, digitaalinen näkyvyys ja saavutettavuus sekä asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen. Hankkeen aikana tarjotaan myös digi- ja vertaistukea yhteisissä, säännöllisissä tapaamisissa verkossa.

Hankkeessa luodaan yhteistyömallia Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kanssa ja hyödynnetään Samiedun yrittäjiksi haluavia opiskelijoita yritysten uudistamisessa ja mahdollisissa yrittäjävaihdoksissa.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu

Budjetti

253 069 €