03.01.2022

Digipedavalmennuksesta virtaa verkko-opetukseen – Samiedun opettaja Susanna Leminen innostui vertaisoppimisesta

Ammattiopisto Samiedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n yhteistyössä toteuttama Digipedavalmennus päättyi joulukuun puolivälissä osallistujien kehittämistehtävien esittelyihin Digibuffet-verkkotapaamisissa. Tapaamisissa valmennettavat kertoivat oman kehittämishankkeensa tavoitteista, toteutusvaiheista ja lopputuloksista muille valmennukseen osallistuneille, valmennuksen mentoreille, eKampuksen henkilöstölle ja muulle halukkaalle kuulijakunnalle. Lähes kaikki saivat kehittämistyönsä valmiiksi, vaikka syksy oli tuonut monelle tullessaan yllättäviä työkiireitä ja vastuita. Valmennuksen loppupalautteen perusteella opettajat kokivat valmennuksen itselleen hyödylliseksi ja antoisaksi. Erityisesti vertaiskeskustelut ja vapaamuotoiset digipedaesittelyt sekä kahvihetket saivat kiitosta valmennuksen osallistujilta.

Valmennuksen päätteeksi digipedavalmennuksen mentorina toiminut Samiedun verkkopedagogiikan asiantuntija Sanna Laukkarinen haastatteli hieronnan ammattitutkinnon opettajaa Susanna Lemistä kuullakseen tämän mietteitä valmennuksen toteutuksesta. Susanna osallistui aktiivisesti kaikkiin valmennuksen tapaamisiin, minkä lisäksi hän hyödynsi monipuolisesti mentorien ja muiden vertaisoppijoiden tukea sekä kokemuksia valmennuksen aikana. Valmennuksessa Susannan tavoitteena oli testata erilaisia tapoja toteuttaa yhteissuunnittelua digitaalisin työvälinein ja laatia monimediaisia opetusaineistoja hieronnan ammattitutkinnon verkko-opintoihin.

Mikä sai sinut hakeutumaan mukaan Samiedun ja Xamk:n yhteiseen digipedavalmennukseen?

Olen ollut aina kiinnostunut tietotekniikasta ja digitaalisista työvälineistä, mutta viime aikoina innostuneisuus on vain lisääntynyt uusien alustojen ja työkalujen myötä. Opetusteknologia ei ole ollut minulle niinkään tuttua, mutta verkko-opetuksen suunnittelu ja ideointi ovat sydäntäni lähellä. Tykkään suunnitella ja ideoida asioita, vaikka aina en viekään suunnitelmiani maaliin. Viime aikoina kiinnostukseni verkko-opetusta ja siinä käytettäviä sovelluksia ja ohjelmia kohtaan on kasvanut samalla, kun tietoisuuteni aiheesta on lisääntynyt. Voisi siis sanoa, että nälkä on kasvanut syödessä.

Millaisia digitaalisia työkaluja tai -alustoja käytätte opetustiimissänne osana verkko-opetuksen suunnittelua ja toteutusta?

Omassa tiimissämme käytämme paljon Microsoft Whiterboard -digitaalista seinää. Se on mainio digitaalinen työväline yhteissuunnitteluun, aineiston jakamiseen, tiedottamiseen ja kuratointiin. Koen, että se on auttanut meitä kehittämään jakamisen kulttuuria tiimimme sisällä, kun kaikilla opetustiimimme jäsenillä on pääsy yhteiselle seinälle ja jokainen pääsee tuottamaan sinne sisältöä. Lisäksi O365:n Bookings eli sähköinen ajanvaraus -työkalu on ollut meille erityisen hyödyllinen. Verkko-opetusta toteutamme Moodle Pinjassa ja Teams-alustalla.

Mikä oli mielestäsi valmennuksen parasta antia?

Sain valmennuksesta paljon uusia ideoita ja näkökulmia verkko-opetukseen. Minulla oli mahdollisuus lähteä toteuttamaan verkko-opetusta uudella tavalla niin, että suunnitteluun ja toteutukseen oli enemmän aikaa. Kehittämistyö jatkuu yhä edelleen ja tavoitteenani on saada kevääksi työstämäni anatomiaosuus valmiiksi. Koetin ottaa valmennuksesta kaiken irti ja osallistuin yhteisiin valmennuspäiviin, digipedakahveille ja mentoritapaamisiin. Kahvihetkistä sain muilta opettajilta uusia ideoita, joita aion kokeilla laatimissani verkko-opinnoissa. Toivoisin digipedakahvien eli vapaamuotoisten virtuaalitapaamisten jatkuvan myös keväällä Samiedun eri alojen opettajien kesken.

Mikä oli mielestäsi suurin onnistuminen valmennuksen aikana?

Suurin onnistumiseni oli se, että onnistuin viemään koko oppimispolun läpi suunnittelusta toteutukseen. Sain aikaiseksi valmiin tuotoksen, jota vielä kehitän edelleen.

Millä tavalla voit hyödyntää saamiasi oppeja omassa työyhteisössäsi?

Osaan tuottaa nyt laadukasta ja monimediaista verkko-oppimisaineistoa sekä tuoda sitä verkko-oppimisympäristöön tiimimme opettajien käyttöön. Voin myös opastaa muita työyhteisöni jäseniä niiden digitaalisten työvälineiden käytössä, joita opettelin käyttämään sekä valmennuksen aikana että pitkin mennyttä syksyä.

Mikä on seuraava oppimistavoitteesi digiopetuksen tai digityövälineiden käytön saralla?

En osaa vielä tarkemmin eritellä, mutta haluaisin syventää osaamistani niiden työkalujen osalta, jotka meillä on Samiedussa käytössä. Olen opetellut käyttämään Teamsia, Moodle Pinjaa ja ThingLinkiä integraatioineen, mutta haluaisin oppia käyttämään näitä alustoja monipuolisemmin.

Millaisen viestin haluaisit välittää sellaisille henkilöille, joille digityökalut ja -alustat eivät ole vielä kovin tuttuja?

Suosittelen kaikille vertaisoppimisen menetelmää. Muiden kokemuksia ja näkökulmia kuunnellessa voi itsekin saada hienoja ahaa-elämyksiä. Kannustaisin myös valitsemaan aluksi yhden digialustan tai -työkalun. Tällainen voisi olla esimerkiksi digitaalinen valkotaulu Whiteboard, joka löytyy meidän Teamsista ja O365-palveluista. Sitten kun yhden valitun työkalun käyttö onnistuu, niin voi siirtyä seuraavaan. Kannattaa siis edetä pienin askelein ja yksi oppimistavoite kerrallaan. En suosittele koko digimaailman syleilemistä yhdellä kertaa, vaan sen haltuun ottamista hallitusti.

Suosittelen myös avun ja tuen pyytämistä osaavammilta ja kokeneemmilta. Meidän organisaatiossamme on tarjolla tukea verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä digitaalisten työvälineiden käyttöön, joten tätä tukea kannattaa hyödyntää. Tärkeintä on aina pohtia oman opetusalan näkökulmasta, mikä palvelisi parhaiten omaa verkko-opetusta ja löytää ne digitaaliset alustat ja työvälineet, jotka sopivat omalle alalle. Lopuksi on hyvä muistaa, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Yhteistyö on tie onnistumiseen myös verkko-opetuksen ja -oppimisen saralla.

Teksti: Sanna Laukkarinen, eEDU-Verkko-oppimisen kehittäminen (ESR 2020-2022), digipedavalmennuksen mentori, Ammattiopisto Samiedu

Jaa artikkeli