18.05.2021

Digipohdintaa koulutuksista viestimiseen ja ohjaukseen

Koulutusportti-hankkeessa pohditaan digitaalisia ratkaisuja Etelä-Savon maakunnan profiilin nostamiseksi koulutusmaakuntana sekä alueen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Kehittämistoiminnassa on kirkastettu palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutustoimijoiden vahvuudet ja erityispiirteet sekä kartoitettu toimijoiden digikuntoa- ja tarpeita. Kartoitusten pohjalta parannetaan saavutettavuutta, nostetaan esiin Etelä-Savon koulutustarinaa ja kehitetään yhteisiä vetovoimaisia koulutuspolkuja. Kaiken läpi leikkaa digitaalisuus; hankkeessa haetaan digitaalisia ja pelillisiä ratkaisuja koulutuspoluista ja maakunnan mahdollisuuksista viestimiseen.

Digikartoitukset

Ensimmäisinä toimenpiteinä kartoitettiin koulutustoimijoiden digikuntoa ja digitarpeita. Tärkeimmäksi yksittäiseksi sivustoksi kartoituksen perusteella nousi opintopolku.fi -palvelu. Iso osa toimijoista oli mukana myös studentum.fi -palvelussa. Yleisesti tärkeimmiksi koulutusmarkkinoinnin väyliksi toimijat listasivat somekanavat, hakukoneet sekä vahvimpana yhteistyön opinto-ohjaajien kanssa. Muissa kanavissa toimijoiden näkyvyys oli hajanaista, ja arviointi kanavien tehosta on vielä kesken. Koulutustoimijoilla nousi useita digitarpeita, joista suurimmat olivat hakukoneoptimoinnin parantaminen, viestinnän tehojen mittaaminen sekä sisällöntuotanto. Osalla toimijoista oli ulkopuolisia palveluntarjoajia optimointiin ja analytiikkaan liittyen ja osalla sisäinen viestintä- tai sometiimi vastaamassa sisällöntuotannon haasteisiin.

Opintopolkujen tiekartta – mitä Etelä-Savolla on tarjottavanaan?

Etelä-Savon koulutuksen vahvuuksien ja maakunnan vetovoimatekijöiden kartoittaminen on synnyttänyt tarpeen luoda visuaalinen opintopolkujen tiekartta, joka herättää mielenkiintoa ja auttaa asiakasta oman koulutus- ja urapolun ja sen mahdollisuuksien hahmottamiseen. Visuaalisen tiekartan lopullinen malli on vielä päättämättä, mutta toive ja tarve sille on ilmeinen niin koulutustoimijoiden tulevaisuuden yhteistyön kuin nykyisten ja uusien opiskelijoidenkin näkökulmasta. Koulutusportin brändityöpajan tuloksena Etelä-Savon koulutustarinassa nousivat monipuoliset opiskelumahdollisuudet, joustavat koulutusratkaisut sekä kestävä tulevaisuus. Etelä-Savon vahvuuksiksi ja vetovoimatekijöiksi nostettiin elämän helppous, turvallisuus, yhteisöllisyys, vahva maakunnallinen verkostoituminen sekä upea Saimaan järviluonto.

Työ- ja tosielämän tarinat kiinnostavat

Digitaaliset ratkaisut ovat apuväline, joilla viestinnälliset haasteet saadaan kampattua ja toivutut viestit vietyä kohderyhmille perille paikkaan ja aikaan katsomatta. Yhdeksi houkuttelevimmista ja tärkeimmistä viesteistä digiryhmän työpajassa nousi työntekijäkokemus. Kyse ei ole pelkästään digin ja viestinnän liitosta vaan mukaan tarvitaan myös avointa ja tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Positiivinen työntekijäkokemus syntyy monipuolisista työelämän poluista, hyvästä johtamisesta ja mielekkäistä vapaa-ajan mahdollisuuksista. Muita digin ja viestinnän keinoin ratkottavia, tärkeimmiksi nostettuja teemoja olivat tiedon saannin nopeus ja helppous sekä opintojen suorittaminen ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelijanäkökulmasta katsottuna viestin sisällössä kaivattiin elämänmakuisia tarinoita; ”miten minä valitsin polkuni ja urani, kuinka rahoitin sen, miten onnistuin ja valitsisinko nyt toisin”.

Ohjausta ja palvelua 24/7?

Uusien digiratkaisujen lähtökohtana pidetään sitä, että niiden täytyy olla asiakaslähtöisiä, helposti saavutettavia ja aikaan sitomattomia. Monella koulutustoimijalla onkin jo käytössään esimerkiksi ohjausta tarjoava henkilökohtainen chat tai robotiikkaa hyödyntävä chatbot. Haaste chateissä on palveluaikojen pidentäminen iltoihin, viikonloppuihin ja pyhiin. Chatboteissa haasteena taas on henkilökohtaisen palvelun puute. Kuinka siis pystymme tarjoamaan koulutuksista kiinnostuneille asiakkaille riittävän tasokasta palvelua kellon ympäri? Voisiko Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteinen, pitkälle kehitetty chatbot tarjota ohjausta ja palvelua näkyvämmin ja joustavammin? Tärkeää digiratkaisuissa on muistaa myös se, että käyttäjien digitaidot voivat vaihdella paljonkin. 

Koko Suomi pelaa

Pelillisyys, sen suosio ja mahdollisuudet kiinnostuksen herättäjänä ovat kovasti puhuttaneet digityöpajoissa. Erilaisia ideoita pelillisyyden ympärille on palloteltu niin nuorten kuin aikuistenkin pelaajien kiinnostusten mukaan. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka palvelee molempia asiakkuuksia. Idea pelillisessä ratkaisussa voisi olla esimerkiksi alueen työelämästä, työnantajista ja osaamistarpeista viestiminen. Myös humoristisia ratkaisuja savolaisuudesta ammentaen sekä nostalgiaan nojautuvia toteutuksia on pohdittu. Entä mikä on elämyksellisyyden rooli? Lopullinen ratkaisu ei ole vielä löytänyt muotoaan, mutta oivallus on syntymässä. Tavoitteena on yhdistää kohderyhmän näkökulmasta hyödyllistä tietoa visuaalisesti, elämyksellisesti ja interaktiivisesti.

Koulutustoimijoiden yhteinen viestinnän malli

Koulutustoimijoiden yhteistyön tuloksena on noussut esiin tarve ja tahtotila yhteisen viestinnän mallille jatkossakin. Tarkoitus on, että yhteinen viestintä jatkuu, vaikka Koulutusportti-hanke aikanaan päättyy. Pelisäännöt, resursointi ja vastuualueet sovitaan kehitystyön aikana, ja toivottuna tuloksena syntyy pitkäjänteinen yhteismarkkinoinnin toimintamalli. Uskomme, että yhteisvoimin saamme paremmin Etelä-Savon äänen kuuluviin ja sen mahdollisuudet näkyviin.

Onko Sinulla näkemystä Etelä-Savon koulutustarinan luomiseen tai digitaalisten viestinnän ratkaisujen kehittämiseen? Olemme mielellämme kuulolla.

Lisätietoja:
Sini Laukkanen
Digityöryhmä
Koulutusportti -hanke
Puh. 044 550 6234

Lue lisää:
https://samiedu.fi//koulutusportti/

Jaa artikkeli