21.09.2021

Hieronnan perusotteet -oppimateriaalin kansikuva. Kuva: Taina Kutvonen, Samiedu

eEDU-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa mikro-oppimisen sisältöjä, jotka palvelisivat sekä toisen asteen että korkea-asteen opetusta. Ensimmäisenä pilottitoteutuksena aloimme suunnitella keväällä 2021 hieronnan ja fysioterapeuttien koulutusta palvelevaa oppimateriaalikokonaisuutta, joka muodostuisi teoria-ja videomuotoisesta aineistosta. 

Kuvasimme opetusvideot kesäkuussa 2021. Loppukesällä ja syksyllä 2021 olemme valikoineet opetusmateriaaliin tulevaa aineistoa, editoineet videoita sekä rakentaneet niistä erityyppisiä lopputoteutuksia. Taina Kutvonen, toinen hierojaopettaja, otti videokuvauksien aikana runsaasti valokuvia, joiden pohjalta hän on toteuttanut opetusmateriaalikokonaisuuteen taustakuvat. Omalla vastuullani on ollut videoiden editointi ja tekstitys, kansikuvien grafiikka ja ThingLink-interaktiivisen kierroksen luonti. Aineiston pohjalta Tommin on tarkoitus koostaa jokaisesta hierontaotteesta myös erilliset opetusaineistot Adobe Spark Video -työkalulla. Spark Video -aineistossa tulee olemaan mukana tekstimuotoista teoriaa, kun taas ThingLink-kierroksessa opetusmateriaali rakentuu videoiden ja valokuvien varaan.  

Hieronnan perusotteet -opetusvideot löytyvät Ammattiopisto Samiedun Youtube-tilin soittolistalta. Videoista on koostettu myös kokonaisuus ThingLink-ohjelmalla. Tarkoituksenani on vielä hankkeen aikana koostaa mikro-oppimiskokonaisuuden tuottamisen käsikirja, jotta vastaavia toteutuksia olisi mahdollista toteuttaa suunnitelmallisesti ja laadukkaasti myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Mikro-oppimisaineiston suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana sekä Ammattiopisto Samiedun että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n henkilöstöä. Tukea ja apua mikrokurssien suunnitteluun ja toteutukseen ovat antaneet Xamk:n Pekka Pulkkinen, Tiina Parkkonen ja Tomi Numento sekä eEDU-hankkeen toinen projektipäällikkö Tommi Pälli. Samiedun hieronnan opettajat Taina Kutvonen ja Susanna Leminen ovat suunnitelleet ja käsikirjoittaneet opetuskokonaisuuden sisällön sekä esiintyneet opetusvideoilla. Hierottavana on allekirjoittanut eli eEDU-hankkeen toinen projektipäällikkö, joka sai käsinkosketeltavaa kokemusta opetusvideoiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuhannet kiitokset kaikille projektiin osallistuneille!  

Kirpein syysterveisin, 
Sanna Laukkarinen
eEDU-hanke

Jaa artikkeli