12.10.2023

Erasmus+ KA2 DigitalVET4all hankkeessa kehitettiin valmennusaineisto Erasmus+ vaihtojen tueksi

DigitalVET4all hankkeessa, osana Erasmus KA2 -ohjelmaa, on kalkkiviivoilla. Hankkeen viimeiset kuukaudet omistetaan hankkeen keskeisenä tuotoksena syntyvälle verkkosivustolle. Tämä verkkosivusto tarjoaa tukiaineistoa Erasmus+ ohjelmassa vaihtoon lähteville opiskelijoille, lähettäville oppilaitoksille sekä vastaanottaville työpaikoille. 

Kuressaaren Learning, Teaching and Training -tapahtumaan kokoontui 26.–28. syyskuuta 2023 hankeessa pitkään työskennelleitä sekä uusia tulokkaita. Samiedusta mukana olivat Anne-Mari Behm ja Kirsi Laine. Tapahtuman tavoitteena oli viimeistellä ja pilotoida hankkeen verkkosivustoa, osoitteessa https://digitalvet4all.erasmus.site/. Vaikka sivusto vaatiikin vielä kehittämistä, viimeistelyä ja käännöksiä, tunnelma oli optimistinen – viimeisten kuukausien aikana on mahdollista saada kaikki valmiiksi! Jouluna kaikki on valmista. 

Hankkeeseen osallistuvat ammatilliset oppilaitokset ovat tunnistaneet tarpeen Erasmus+ -vaihtoja tukevalle, yhteisesti kehitetylle ja testatulle aineistolle. Aikaisemmin jokainen oppilaitos on joutunut laatimaan kaiken valmennusmateriaalinsa itse. Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot ovat halunneet yhdistää osaamista sekä resursseja. Yhteistyön lopputuloksena syntynyt sivusto osoitti, että aineistoja voitiin varsin mutkattomasti yhdistää, kehittää edelleen ja tarjota avoimesti kaikkien EU alueen ammatillisten oppilaitosten käyttöön. 

Hankkeen virallisten tulosten ohella vapaamuotoiset keskustelut ja osallistujien välinen ajatustenvaihto hankkeen tapaamisissa osoittautuivat äärimmäisen arvokkaiksi. Nämä keskustelut antoivat tilaisuuden tarkastella myös oman oppilaitoksen prosesseja ja löytää mahdollisia kehittämistarpeita. Yhdessä pohtien ongelmien ratkaisut löytyvät helpommin.  

Hankkeen haasteena on ollut työntekijöiden vaihtuvuus, erilaiset työkulttuurit, aikakäsitykset ja työn laatu. Vaikka puhummekin samoista asioista, jokainen näkee ne omasta näkökulmastaan, mikä luo haasteita ymmärryksen rakentamisessa. 

Kansainvälinen verkostotyö on haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Suomi ja Samiedu ovat monessa asiassa edelläkävijöitä ja omat kansainvälisyysprosessimme ovat teknisesti kehittyneitä ratkaisuja. Tällainen työ edellyttää hyvää kielitaitoa ja avointa mieltä sekä joustavuutta. 

Vaikka kyseessä on kansainvälinen Erasmus KA2 ohjelman kehittämishanke, verkostoitumista tapahtuu myös opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksojen yhteydessä. Harjoittelupaikat ulkomailta löytyvät usein tuttujen oppilaitosten välityksellä, ja ohjausta tarjoavat muista hankkeista tutut opettajat.  

Ohjelmistoalan yrityksestä Samiedulle siirtyneelle Kirsi Laineelle tuli yllätyksenä, kuinka paljon ammatilliset oppilaitokset tekevät yhteistyötä ja jakavat verkostoissa avoimesti tietoa erilaisista hyvistä käytänteistä tai teknisistä ratkaisuista. On erittäin järkevää ja tehokasta pohtia yhdessä ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Yrityselämässä saman toimialan yritykset pyrkivät monesti pitämään omat innovatiiviset ratkaisut visusti itsellään, mutta julkisella koulutussektorilla avoin ongelmista keskusteleminen, yhteinen kehittämistyö ja kollegoiden tukeminen ovat osoittautuneet paljon tehokkaammiksi kuin kilpaileminen siitä, kuka on ensimmäisenä maalissa. 

Anne-Mari Behmille verkostot ovat voimavara ja työssä onnistumisen edellytys. Kansainväliset verkostot avaavat maailman kuvaa ja lisäävät ymmärrystä maailmasta. Ihmisten kanssa tehtävä työ on aina mielenkiintoista.  

DigitalVET4all-hanke on selvästi osoittanut, että kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen avulla voidaan tuottaa erinomaista materiaalia opiskelijavaihtojen tueksi. Tässä hankkeessa on osoitettu, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän. 

Jaa artikkeli