25.09.2023

Erasmus+ KA2 Ecogreen Learning, Teaching and Training tapahtuma Savonlinnassa

Tämä viikko oli täynnä kansainvälistä yhteistyötä ja oppimista, kun Samiedu isännöiErasmus+ KA2 Ecogreen hankkeen vieraita Puolasta, Itävallasta ja Saksasta ”Learning, Teaching and Training” -viikolla Savonlinnassa. Viikon aikana testasimme jokaisen hankkeeseen osallistuvan kumppanin laatimia workshop-aineistoja, suunnittelimme tulevia vaiheita ja sovimme työnjaosta.

Lisäksi nautimme kulttuuriohjelmasta, johon kuului olennaisena osana hankkeen kestävän kehityksen ja luonnon teemoja korostava metsäretki. Metsäopettaja Hanne Liukko toimi oppaanamme ja esitteli monipuolisesti niin talousmetsiä, luonnonvaraisia metsiä kuin suomalaisia metsänhoitosuosituksia, retki täydensi hankkeemme teemaa upeasti.

Ecogreen LTTA Savonlinna tapahtuma heijasteli kestävän kehityksen ja talouden yhdistämisen haasteita ja samalla niiden korostuvaa tärkeyttä. Vaikka monet ymmärtävät näiden kahden näkökulman merkityksen erillisinä, niiden saumaton yhdistäminen käytäntöön on edelleen monimutkaista. Ja niiden opettaminen toisella asteella vielä haastavampaa. Kestävän talouden tavoitteet saattavat joskus vaikuttaa ristiriitaisilta taloudellisten tavoitteiden kanssa, mikä edellyttää tasapainoa ja luovaa ajattelua niiden sovittamiseksi yhteen.

Silti juuri tämä tasapaino on välttämätöntä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Savonlinnassa korostui tarve löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät sekä taloudellista kasvua että ympäristön kestävyyttä. Yhteistyö eri maiden ja toimijoiden välillä tarjoaa arvokkaan foorumin näiden haasteiden kohtaamiseen ja ratkaisujen löytämiseen, mikä tekee kansainvälisestä yhteistyöstä keskeisen osan kestävän kehityksen edistämisessä. Tässä työssä Erasmus+ ohjelma on ylivertainen!!

Jaa artikkeli