03.03.2023

Erasmus+ KA2 Ecogreen podcastit valmistuvat pikkuhiljaa

Hankkeen EcoGreen matka alkoi Wienistä, missä järjestettiin hankkeen aloituskokous. Hanne Liukko ja Anne-Mari Behm, jotka ovat molemmat mukana projektissa, näkevät valtavasti mahdollisuuksia erityisesti saadessaan tässä hankkeessa keskittyä metsäyrittäjän ammattitutkinnon kestävyysosaamisen kehittämiseen. Heillä on aiempaa kokemusta podcastien tekemisestä, MYR opetukseen on tehty parikymmentä podcastia jo aiemmin, ne löytyvät täältä. Uudet kestävään metsätalouteen liittyvät podcastit ovat englannin kielisiä ja niiden julkaisu on hieman myöhemmin osana hanketuloksena syntyvää kokonaisuutta.

Aloituskokouksessa suunniteltiin myös hankkeen Moodle-kurssia, joka tulee tarjoamaan interaktiivista aineistoa, podcasteja, videoita ja opetusehdotuksia kestävän metsätalouden opetukseen. Tämä monipuolinen materiaali auttaa opettajia ja opiskelijoita syventymään kestävän kehityksen teemoihin ja antaa heille käytännön työkaluja niiden opettamiseen ja oppimiseen.

Olemme myös päätyneet käyttämään Sitran kehittämää tulevaisuustyöpajamenetelmää kestävän metsätalouden kurssin pohjana. Tämä menetelmä tarjoaa innostavan ja interaktiivisen tavan tutustua kestävän kehityksen periaatteisiin, ja olemme varmoja sen tuovan lisäarvoa opiskelijoillemme.

Kurssi tulee osaksi MYR-opiskelijoiden opintoja, ja se on toteutettu englannin kielellä. Hanne Liukko, odottaa jo innolla, mitä kaikkea uutta tämä kurssi tulee tarjoamaan opiskelijoillemme ja miten se vaikuttaa heidän ymmärrykseensä kestävästä metsätaloudesta.

Jaa artikkeli