14.12.2023

Erasmus+ KA2 GreenVETnet hankkeessa kehitettiin kestävän kehityksen opetusaineistoja neljälle alalle

Erasmus+ GreenVETnet-hanke on saapunut maaliin, ja nyt on aika tehdä yhteenveto hankkeen tuomista opeista. Kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena oli koota GreenComp viitekehyksen pohjalta opetusmateriaalia kestävän kehityksen opetukseen neljän eri alan opettajille. Rakennus-, matkailu-, liiketalous- ja logistiikka-alojen opettajat kokoontuivat neljään Learning Teaching and Training Activity -tapahtumaan ympäri Eurooppaa. Tavoitteena oli pohtia kestävän kehityksen näkökulmia ja luoda opetusmateriaalia ammatilliseen koulutukseen.

Viikot olivat antoisia täynnä keskustelua, verkostoitumista ja inspiroivia esityksiä opettajien omista paraista käytännöistä. Opettajat kokivat nämä tapaamiset erinomaisina mahdollisuuksina verkostoitua ja syventyä kestävän kehityksen teemaan. Kulttuuriset erot, maiden erilaiset tilanteet ja koulutusohjelmien erilaisuudet toivat haasteita, mutta samalla rikastuttivat keskustelua ja avasivat osallistujien silmiä eurooppalaiselle moninaisuudelle.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma esittää useita toimenpiteitä ympäristökestävyyden oppimisen tukemiseksi EU:ssa. Yksi näistä toimenpiteistä on kestävää kehitystä käsittelevän eurooppalaisen osaamiskehyksen, GreenCompin, kehittäminen. GreenComp-aineistoa hyödynnettiin GreenVETnet-hankkeen tuottaman opetusmateriaalin perustana. GreenComp-osaamiskehyksessä määritellään kestävyysosaamisen osatekijöitä, jotka voidaan integroida koulutusohjelmiin. Tämän avulla opiskelijoita ohjataan omaksumaan tietoja, taitoja ja asenteita, jotka edistävät empaattista, vastuullista ja harkittua toimintaa ympäristön ja kansanterveyden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Kehittämistyön haasteeksi muodostui kestävän kehityksen ammatillisen opetusmateriaalin kokoaminen GreenCompin pohjalta. Aineisto uhkasi jäädä sirpaleiseksi kokoelmaksi yleisiä taitoja edistäviä harjoituksia, ja varsinaisen ammatillisen kestävyysosaamisen löytäminen oli haastavaa. GreenComp ohjaa hyvin ammatillisen koulutuksen tutkinnonperustetyötä, mutta sen soveltaminen käytännön opetustyöhön osoittautui haastavaksi. Hankkeen päätöskokouksessa Bulgarian Erasmus+ National Agencyn edustaja toi esiin seuraavan kehitysvaiheen tarpeen: Industrial green skills -käsite, joka sisältää alakohtaiset kestävyysosaamiset, voisi täydentää kokonaisuutta.

Alun perin tavoitteena oli luoda yhtenäinen eurooppalainen käsitys alan kestävän kehityksen opetusmateriaalista, mutta tämä tavoite jäi saavuttamatta. Sen sijaan syntyi monipuolinen kokoelma erilaisia inspiroivia menetelmiä, aineistoja, linkkejä, valmiita tehtäviä ja tuntisuunnitelmia, jotka ovat kaikki saatavilla täältä. Onko tämä epäonnistuminen vai onnistuminen? Ehkä kuitenkin realismia, monipuolinen aineisto on muokattavissa monenlaiseen tilanteeseen, aineiston pohjalta voi syntyä verkkokursseja, luokkaopetusta, tutustumiskäynneille oppimistehtäviä, suuria ja pieniä kokonaisuuksia. Kaikissa Euroopan maissa, aikuisille ja nuorille. Isoille ja pienille ryhmille. Valmiita tuntisuunnitelmia ei ole, opettajalle jää paljon vapauksia.

Ammattiopisto Samiedu sai hankkeesta merkittävän panoksen kestävän kehityksen osaamiseen ja laajensi opetusmenetelmien kirjastoaan kestävän kehityksen opetuksessa. Samalla opettajat saivat arvokkaan verkoston kollegoistaan kahdeksasta eri maasta, mikä avasi uusia näkökulmia kestävän kehityksen opetukseen oman maan ulkopuolella.

Erasmus+ KA220 -ohjelman hankkeet ovat haasteellisia niin osallistujille kuin hallinnoijillekin. Eurooppalaisen konsensuksen saavuttaminen voi olla ajoittain haasteellista, mutta osallistuminen avaa aina ikkunan ja tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa oman arjen ulkopuolelle.

Hankkeen myötä opiskelijoille ja henkilökunnalle avautui kolme erinomaista oppilaitoskontaktia opiskelija- ja henkilöstövaihtoa varten. Hollannin, Ruotsin ja Irlannin monialaiset ammatilliset oppilaitokset toivottavat Samiedun lämpimästi tervetulleiksi.

Hankkeen projektipäällikkönä Samiedussa toimi Anne-Mari Behm, Asiantuntija, kansainvälisyys ja opetusteknologia. Hankkeen rahoittaa Erasmus+

Jaa artikkeli