25.03.2022

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa (ESR)

Joustavat opinnot toisella asteella sekä erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut

Hankeaika: 1.1.2022-31.8.2023

Otavian ja Ammattiopisto Samiedun eSilta-yhteishankkeen tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opintojen tarjontaa niin, että opinnot ovat saavutettavia, käytettäviä ja vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Vuoden alussa alkaneen hankkeen tarkoituksena on luoda toimintamalli ja -käytänteet, joissa Otavian Nettilukion opintoja pystytään sujuvasti tarjoamaan opiskelijalle osana Samiedun koulutustarjontaa niin verkossa kuin muissa oppimisympäristöissä opiskeleville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Samalla tavoin Otavian Nettilukiossa opiskeleva voi täydentää omia verkko-opintojaan Samiedun ammatillisen koulutuksen tarjonnalla. Hankkeen päätoteuttaja on Otavia. Samiedusta hankkeeseen osallistuvat opinto-ohjaaja Matti Heinonen ja erityisopettaja Satu Huttunen.

Hanketyöskentely on alkanut opiskelijoille tehdyllä alkukartoituskyselyllä, jonka perusteella aluksi lähdetään tarjoamaan Samiedulta kurkistuskurssi-tyyppisiä verkkokursseja, joita Otavian Nettilukion ja Nettiperuskoulun opiskelijat voivat yhdistää omiin opintoihinsa.

Suurin kiinnostus alkuvaiheessa kohdistui liiketoiminnan, sote-alan ja kulttuuri- sekä media-alan opintoihin. Opetustarjontaa on tarkoitus pilotoida viimeistään syksyllä 2022. Myös Samiedun opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella kiinnostusta on erityisesti englannin, psykologian, terveystiedon ja lyhyen matematiikan lukio-opintoihin.

Erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut

Hankkeen tavoitteena on pureutua haasteeseen, jossa toisen asteen opiskelijoille tarjotaan oppimisen ja ohjauksen tukea ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeessa luodaan toimivia malleja digitaalisissa ympäristöissä toteutettavaan tuen tarpeen arviointiin sekä erityisopetukseen. Samalla pyritään löytämään keinoja mahdollisimman varhaiseen tuen tarpeiden havaitsemiseen sekä kehittää eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä verkossa.

Verkko-opinnoissa edistyminen, opintojen keskeyttämisen vähentäminen sekä oppijan omien opiskelutaitojen vahvistaminen ovat myös hankkeen tavoitteina.

Hanketyöskentely ”verkkoerkassa” on alkanut erilaisten verkkotyökalujen sekä toimivien -työskentelytapojen ja -käytäntöjen hahmottamisella.

Verkko-opiskelijoille suunnataan pian aiheesta kysely, jossa kartoitetaan heidän opiskeluaan parantavia tuen tarpeita. Verkko-oppimisympäristö Moodleen rakennettavan kotipesän ja ohjauksen ajanvarausjärjestelmän työstäminen ovat myös menossa hankkeessa parasta aikaa.

Lisätietoja:
Matti Heinonen, opinto-ohjaaja, p. 044 550 6275, matti.heinonen@samiedu.fi
Satu Huttunen, erityisopettaja, p. 050 341 5854, satu.huttunen@samiedu.fi

Jaa artikkeli