17.02.2022

Etä- ja hybridityössäoppimisen kokemuksia

eWorking -hankkeen avulla haetaan uusia toteuttamismalleja perinteisen työssäoppimisen rinnalle. Asioita viedään eteenpäin kokemuksellisen oppimisen kautta. Tarjoamme opiskelijoille uusia mahdollisuuksia hankkia osaamista ja yrityksille saada uusia päteviä työntekijöitä.

Monipuolista oppimista

Safarisuomen toimipiste sijaitsee siis Puolangalla. Samiedun matkailualan opiskelija Olavi Borg on suorittanut meillä työssäoppimista hybridimallilla.
– Juha Haanela, työpaikkaohjaaja

Opiskelijalle voidaan tarjota monipuolisia työtehtäviä hybridinä, jolloin ollaan joustavasti ja tarpeen mukaan toimipisteellä ja kotona. Tämä työssäoppimiscase on ollut mukavan vaihteleva ja molemmille osapuolille oikein sopiva toimintatapa, mikä on ennen kaikkea opiskelijan oma-aloitteellisuuden ja aktiivisuuden ansiota. Tällainen hybridityössäoppimisen malli toimii hyvin perehdytyksessä sekä uuden oppimisessa.

Digitaidot ja viestintä suuressa roolissa

Etä- tai hybridityössäoppiminen kuulostaa aluksi aika oudolta, mutta nyt on asiaa testattu ja aika paljon olen pystynyt kuitenkin toteuttamaan työssäoppimista näinkin.
– Olavi Borg, opiskelija, matkailupalvelujen ammattitutkinto

Haasteita etätyössäoppimisessa tulee, jos opiskelijalla on puutteelliset tietotekniset taidot tai digitaidot. Nämä osaamiset tulee varmistaa ennen hybridijakson alkua. Näiden lisäksi opiskelijan on ehdottomasti oltava oma-aloitteinen. Tällöin homma hoituu hyvin, kuten Ollilla (Olavi Borg).

Viestintä ja materiaalin jakaminen nousevat tällaisessa uudessa mallissa isoon rooliin. Viestinnässä ja materiaalin jakamisessa olemme käyttäneet digivälineitä monipuolisesti. Näitä olivat mm.  TEAMS, Google Drive, WhatsApp, Messenger ja perinteinen sähköposti. Digivälineen valinta riippuu hoidettavasta asiasta.

Joustavaa ja paikasta riippumatonta

Tällainen etätyö ja etätyössäoppiminen sopii minulle erinomaisen hyvin. Minulla kun elämä on vakiintunut toiselle paikkakunnalle kuin missä kyseinen yritys on.
– Olavi Borg

Olennaista etä- ja hybridityössäoppimisessa lienee se, mistä alasta tai ammatista on kyse ja millaista työssäoppimista se vaatii. Aiemmasta alan tuntemuksesta on apua. Ollilla oli omakohtaista kokemusta matkailusta niin asiakkaana kuin harrastajana. Lisäksi hänellä oli apuna hyvin avoin keskusteluyhteys työnantajaan.

Olavista oli hyvä, että työssäoppimisen vuoksi ei tarvinnut hankkia toista asuntoa muualta. Taloudellisestikin kahden asunnon kulujen maksaminen voisi olla aika raskasta. Olavin mielestä etätyössäoppiminen hyödyttää sekä työnantajaa että opiskelijaa ja on hyvä tilaisuus molemmille.

Kaipaan kyllä välillä tekemään työtä myös siellä asiakaspalvelussa yrityksen toimipisteessä sekä maastossa.

– Olavi Borg

Safarisuomi järjestää mm. kelkkasafareita, joita Olavi on ollut järjestämässä. (Kuva: Canva)

Käytännön työtä tarpeeseen

Olen ollut tyytyväinen, että olen pystynyt tekemään etänä sellaisia töitä, jotka on hyödynnetty heti Safarisuomen toiminnassa. Tein esimerkiksi baarin esitteitä Canvalla ja ne menivät heti käyttöön, se on hyvä motivaattori.
– Olavi Borg

Olavin tekemä kelkka- sekä huskysafarin esite on tulostettu majoituspaikkoihin esille. Olavi korjasi ja päivitti kotisivuja, tuotti Excel -laskentapohjan hinnoitteluun ja hinnoitteli oikeita myytäviä tuotteita. Olavin mukaan se, että tekee jotain hyödyllistä, motivoi tekemään sen sijaan, että tekisi vain kuvitteellisia tehtäviä.

Olavin mukaan saattaisi olla hyvä, jos opiskelija voisi ensin olla jonkin aikaa yrityksessä paikan päällä tutustumassa ja tekemässä työharjoittelua ja vasta sen jälkeen jatkaisi etätöissä. Viikko, jonka Olavi oli paikan päällä antoi hänelle jo melkoisesti lisää tietoa toiminnasta. Vastaan oli kuitenkin koko ajan tullut harjoitustehtäviä, joihin liittyviä havaintoja ei tutustumisviikkoon vielä mahtunut.

Ohjauksen rooli

Toivoisin oppilaitokselta perusohjetta siihen, mitä etätyössäoppiminen tarkoittaa ja käytännön esimerkkejä siitä, miten voi toimia. Ohjeita ja ideoita voisi antaa myös työnantajalle.
– Olavi Borg

Koulun suunnalta ohjaus liittyen työharjoitteluun on Olavin mukaan ollut aika vähäistä, mutta toisaalta hän on mielestään saanut sen tiedon mitä on tarvinnut. Olavin mukaan toimivia järjestelyjä voisivat olla selkeästi ennakkoon sovitut TEAMS-palaverit, joissa mukana olisivat kaikki osapuolet (työnantaja, ohjaaja sekä opiskelija).

Olavin työyhteisö on aika pieni ja hän on ollut työpaikkaohjaajansa Juhan kanssa hyvin tiiviisti yhteydessä. Vaikka työpaikkaohjaus on tullut etänä, on Ollilla kuitenkin ollut tunne, että he eivät olisi niin kaukana toisistaan. Perehdytystä on tehty TEAMSilla, puhelimella soitellen, WhatsAppilla, Messengerillä ja perinteisesti sähköpostilla. Olavin mukaan aina on löytynyt jokin kanava, jolla asiat on saatu etenemään.

Luottavaisin mielin eteenpäin

Olavi kertoo, että asiakaspalvelussa toimiminen etänä safaripalveluissa on aika hankalaa. Mutta kun tuotetaan palveluja ja markkinoidaan niitä, voisi etätyö hänen mielestään onnistua erinomaisen hyvin.

Sitä on kyllä jo tehtykin, mutta ne osiot eivät vielä ole olleet opiskeltavana, joten lähiaikoina sitten näkee miten oikeasti onnistuu. Luotan kuitenkin, että hyvin menee.
– Olavi Borg

Terveisin,
Sami Pirhonen ja Sanna Valovuori

Jaa artikkeli