01.06.2021

Etelä-Savon AIKU-hanke esillä valtakunnallisessa elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsauksessa

Valtakunnallinen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöfoorumi, ELO-foorumi, julkaisee neljä kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen elinikäisen ohjauksen kehittämisestä, jatkuvan oppimisen uudistamisesta ja työllisyyden edistämisestä sekä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa (AIKU) -hanketta pyydettiin esittelemään toimintaansa ja tuloksia julkaisussa toukokuussa.

AIKU-hanke on selvittänyt edellytyksiä yhteiselle maakunnalliselle mallille, jolla tarjotaan ohjauspalveluja aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.

– Hankkeemme on erittäin ajankohtainen ja valtakunnallisesti kiinnostava erityisesti nyt, kun joulukuussa 2020 valmistuneen OKM:n jatkuvan oppimisen strategian toimenpiteitä suunnitellaan parhaillaan. Muutokset työelämässä, digitalisaatio ja osaamistarpeiden muutokset sekä joidenkin työtehtävien ja ammattien häviäminen ja uusien syntyminen haastavat yhteiskuntaamme valtakunnallisesti ja globaalisti, hankkeen yhteyshenkilö Hanna Nygren Samiedusta kertoo.

– Teimme AIKU-hankkeessa selvityksen eteläsavolaisten aikuisten näkemyksistä ja kokemuksista koulutusneuvonnan tarpeista ja toteuttamisesta. Selvitykseen osallistui useita koulutusneuvonnan verkostotoimijaa ja yli 400 aikuista, joten aikuisten ääni saatiin hyvin kuuluviin. Selvityksen pohjalta mallinnetaan ja konseptoidaan aikuisten ohjaustoimintaa Etelä-Savossa.

ELO-foorumi on työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020-2023 asettama yhteistyöfoorumi, jonka tehtävä on ottaa kantaa ja jakaa tietoa elinikäisen ohjauksen kansalliseen strategiaan liittyen.

AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanketta (ESR

2020-2021) toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto Samiedu ja Seurakuntaopisto Pieksämäen kampus.

Jaa artikkeli